Fru D

Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand. Fru D opptrer i T 2761, tidlig i beskrivelsen av kjærlighetshistorien til Brandt, ved møtet ved vognen etter overfarten fra Kristiania. Det er sannsynlig at Fru D er samme litterære figur som senere i teksten får navnet Fru Heiberg.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 99, s. 2
MM N 590, s. 1
MM N 590, s. 2
MM T 2761, bl. 12v