Lilly

Fornavnet til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 503, s. 1
MM N 598, s. 1
MM N 600, s. 2
MM N 600, s. 2
MM N 606, s. 1
MM N 606, s. 1
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 44r