Ludvig Bergh

Haakon Ludvig Bergh (1865–1924)
Norsk skuespiller og teaterdirektør. Gift i 1891 med Milly Thaulow.

Relaterte personer

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Ludvig Bergh er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 607.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har uten at søge dafru Holm Kommentar og frøken – ja jeg ‹fant› veieng i Kristian Augustsgadenogen en vogn { … }– og der sidder  … Berg – og hun der ved siden – hun med det bleke hode ini det sort intullet i det sorte uldtæppe – de øinene – som ser på ham øi spørgende og forskende og lokkende – der mandenog de er hendes – Han hilste – koldt og dy … »
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Bergher så så dårli ut – hadde ikke sovet på fjorten dage –»