Leutnant Lund, Leutnanten

Blir Fru Heibergs elsker etter Brandt/Nansen. Litterær figur antakelig basert på Ludvig Bergh, som Milly Thaulow senere ble gift med. Kan være samme figur som Lieutnant Ring.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 518, s. 4
MM N 636, s. 3
MM T 2771, bl. 29v
MM T 2771, bl. 29v
MM T 2893, bl. 42r
MM T 2893, bl. 42v
MM T 2893, bl. 42v