Munchmuseet, MM T 2547

MM T 2547, Munchmuseet. Datert 1930–1935. Skissebok.
Filologisk kommentar: Munch har skrevet teksten med store og små bokstaver samt kapiteler om hverandre og med forskjellige farger på setninger og enkeltord. I transkripsjonen er dette ikke gjengitt. Der er teksten ordnet ifølge konvensjonell bruk av store og små bokstaver for å lette lesningen. Det kan komme på tale å gjengi teksten diplomatarisk på et senere tidspunkt. Antatt datering for tekstsidene og for boken som sammensatt enhet er ca. 1930?35. Datering for enkeltstående grafiske blad og tegninger går tilbake til 1890-årene.Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

No-MM_T2547-00-R
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 4
No-MM_T2547-007R
No-MM_T2547-007V
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 16
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 17
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 17
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 17
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 25
No-MM_T2547-025-A33R
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 24v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 25
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 27
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 42
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 43
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 45r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 47r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 48
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 49r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 51r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 53r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 57r
No-MM_T2547-57R
No-MM_T2547-57V
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 59r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 60
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 60
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 46
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 60
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 60
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 61
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 61
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 63r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 64
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 65
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 65
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 65r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 73r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547, s. 75
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 75r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 81r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 83r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 85r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 135r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 137r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 139r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 141r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 143r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2547 bl. 145r
No-MM_T2547-999-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring