Staatsgalerie Stuttgart, PN 992

PN 992, Staatsgalerie Stuttgart. Datert 1895. Notat.
Filologisk kommentar: To versjoner på norsk av Skrik-teksten, begge oversatt til tysk, på baksiden av Skrik-litografiet i Staatsgalerie Stuttgart. Ikke skrevet av Munch selv, men sannsynligvis etter forelegg fra ham.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring