Munchmuseet, MM T 2785

MM T 2785, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten. Rekkefølgen på teksten på sidene 92 og 93 (bokens paginering) er 93-92 siden teksten er skrevet opp-ned og begynner på side 93. Sidene er byttet om her, slik at teksten kan leses i riktig rekkefølge. Det samme gjelder sidene 44 og 46 hvor rekkefølgen er 46-44, og hvor 46 er flyttet foran 44 av hensyn til rekkefølgen i teksten. Sidene 126 og 127 står også i omvendt tekstrekkefølge og er byttet om her for at teksten skal kunne leses i riktig rekkefølge.

No-MM_T2785-00-R
No-MM_T2785-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 4
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 5
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 6
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 7
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 8
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 9
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 10
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 11
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 12
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 13
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 14
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 15
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 16
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 17
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 18
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 19
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 20
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 21
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 22
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 23
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 24
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 25
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 26
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 27
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 28
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 29
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 30
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 31
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 32
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 33
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 35
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 37
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 38
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 39
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 40
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 41
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 42
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 43
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 46
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 44
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 45
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 47
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 48
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 49
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 50
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 51
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 53
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 54
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 55
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 56
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 57
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 58
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 59
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 60
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 61
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 62
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 63
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 64
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 65
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 66
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 67
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 68
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 71
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 72
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 73
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 74
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 75
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 77
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 78
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 79
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 80
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 82
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 83
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 84
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 85
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 86
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 87
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 88
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 89
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 90
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 91
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 93
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 92
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 94
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 95
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 96
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 97
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 98
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 100
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 101
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 102
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 103
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 104
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 105
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 107
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 108
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 109
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 111
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 113
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 114
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 115
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 116
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 117
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 118
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 119
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 120
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 121
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 122
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 123
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 124
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 125
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 127
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 126
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2785, s. 128
No-MM_T2785-998-Vi
No-MM_T2785-999-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring