Regine

Regine Engstrand, litterær figur fra Henrik Ibsens drama Gengangere (1881).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2785, s. 48
 

Les mer