Gjengangere

Skuespillet Gengangere (1881) av Henrik Ibsen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2785, s. 48
 

Les mer