Maja

Fru Maja Rubek, professor og billedhugger Arnold Rubeks kone, i Henrik Ibsens drama Når vi døde vågner (1899), som Munch identifiserte med den livslystne kvinne i sitt eget motiv Kvinnen i tre stadier. Motivet finnes i flere versjoner.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 68, s. 1
MM N 68, s. 2
MM N 314, s. 4
MM N 415, bl. 4r
MM N 570, s. 14
MM N 2700, s. 4
MM N 2724, s. 3
MM K 2650, s. 2
 

Les mer