Osvald

Osvald Alving, litterær figur fra Henrik Ibsens drama Gengangere (1881).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 37, bl. 2v
MM N 45, s. 2
 

Les mer