Alving

Kaptein og kammerherre Alving, fru Helene Alvings avdøde mann, litterær figur fra Henrik Ibsens drama Gengangere (1881).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 1943, s. 2
 

Les mer