Vilhelm Dybwad

(1863–1950)
Norsk høyesterettsadvokat, visedikter, forfatter. Gift med skuespiller Johanne Dybwad fra 1891-1916. Gift med Bokken Lasson fra 1916. Bror av Bertram Dybwad. Samler.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Vilhelm Dybwad

I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1661.    Brevutkast. Datert 16.8.1908.
«Jeg har modtaget Deres Brev af 14 Juli 1908 Deres Beskrivelse af et Brevkort fra mig er mig en Smule uforstålig –»
Munchmuseet, MM N 1662.    Brevutkast. Datert 14.8.1908.
«I Anledning af Deres to Breve skal jeg meddele Dem at jeg er af den Formening at bemeldte Brevkort ikke indeholder de af Dem nævnte Beskyldninger mod Hr Krohg»
Munchmuseet, MM N 1663.    Brevutkast. Datert 16.8.1908.
«Jeg har modtaget Deres Brev af 14 Juli 1908. Deres Beskrivelse af et Brevkort fra mig til Hr. Kristian Krohg fra i våres forekommer mig en Smule uforstålig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 212 (PN 208).    Brev. Datert 1893–1894.
«Deres ønske om at kom- me i besiddelse af Deres retmæssige eiendom finder jeg såre rimeligt og jeg ærgrer mig blot over at det har været mig umuligt tidligere at sende billedet – De ved ikke hvad kunst- handlere er for folk at – jeg har først efter en reise til Dresden og ved personlig at tale med»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 212 (PN 212).    Brev. Datert 1893–1894.
«Jeg har fået Deres brev hvori De spørger efter { … }Deres billede – jeg må bede Dem have taal en liden stund til – Billederne er udstillet fortiden i Magdeburg og kan jeg vanskelig erholde Deres billede før den udstillingens slutning – Jeg har  …  så meget at fare med i Berlin for tiden at De må bære»

Vilhelm Dybwad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 821.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 02.03.1910. Se s. 1
«Adv. Dybwad skriver i sit indlæg for Krohgs at det først er nu – 25 aar efterat du foræret Krohg «Det syke barn» – at du kommer og fortæller at av- talen var at du skulde faa et bilde av Krohg til vederlag. Dette har du aldrig før nævnt et ord om, og saken er at du hverken betinget dig eller bad om noget bilde av Krohg isteden.»
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890. Se s. 1
«– Andreas maa vel imorgen faa Greie med Penge, som skal sendes idag, – jeg maa sige det er noksaa ondt dette, – Anvisning kunne han ikke faa hos Dybvad paa 200 og vexlede Penge heller ikke. – Hvor dette er slemt, det eneste jeg før har haabet er, at Du har Schous Penge og kan faa vexlet de – men nu ere de kanske opbrugte.»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 3
«– Jeg kan nok fortælle Dig med hvilken Sluhed Advokats Dybwads Retterg{ … }ang mod mig var lavet – men jeg fik da gjennemskuet den – Jeg hører Bødtkerg …  har stået bag Krohgs Sagsanlæg mod mig – og at han fortæller jeg har bedt om Undskyldning – Det viser disse Menneskers {K}Frækhed – Dette har de ikke opnået mere ved at sætte kronen på Værket og få lamslået mig – fordi de fik mig ødelagt mit Sommerophold i Warne- münde hvor jeg endeli kom til Kræfter og vist var bleven helbredet»
Munchmuseet, MM N 1947.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908. Se s. 3
«Efter den lille tydske jøde Dybvads ihærdige Trudsler pakket jeg mine Malerier ind – mit Blod kom i Kog og jeg har vel gjort uforsigtige Ting – i Warnemünde – Herom senere    men jeg vilde gjerne høre om Du ikke g …  kunde indlade Dig herpå –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 5
«Blandt annet: jeg hører af Nyhuus at Bødtker skal have havt den Frækhed at være stå bag Dybwads Trudsler om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 2
«Når Bødtker har havt den Frækhed at stå bag Dybwads Rettergang er det som Slagteren der stikker Vildtet, får Blod på Skjorten og sier: «Det Bæst har sølet mig til»»