Hjalmar Christensen

(1869–1925)
Norsk forfatter og kritiker.

Les mer

Brev fra Hjalmar Christensen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1419.   Brev. Datert 17.03.1895. 
«Vil De være så venlig straks at sende mig vedlagte blanket fra Folkebanken tilbage under en af ovenstående adresser. Skriv Deres navn hvor jeg har antydet det med blyant. Obligationer er i høi grad nødlidende. Afdrag, renter og omkost- ninger beløber sig til ca 2‹8›,00 kr, som bedes sendt samtidig, enten til Folkebanken [«Kristiania Folkebank»] eller \til/ undertegnede. Skulle De ikke for øieblikket være pr kasse, så send idetmindste obligationer øieblik- kelig – jeg skal \da/ prøve at skaffe beløbet midlertidig. Hvad er Wefrings adresse?» 
Munchmuseet, MM K 1422.   Brev. Datert 25.04.1895. 
«Bankdokument. Vekselobligasjon» 

Hjalmar Christensen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 454.   Brev fra Vilhelm Krag. Ikke datert. Se s. 3
«Hjalmar Christensen inviterer dig til Førde, hvor der skal være vidun- derligt vakkert, og hvor du vil træffe frk Westrem, som – mellem os sagt – er Hj. Ch’s forlovede.»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 3
«Munch kunde have nogen Andel, for ad den Vei at få frem, hvor Fordelen lå. Jeg vidste ikke om Christensens\Artikkel/, da havde mit\n/ vel været unødvendigt.»
Munchmuseet, MM N 267.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«I København mødte Maffian op da jeg kom fra Lubeck med mine billeder – Alerede morgen den samme formiddag efter vår  … ‹overreise› blev jeg slåt med jernring i øiet så blodet flød og næsebenet knustes – En ukjendt mand Haukland var sammen med Maffian bestående af Hamsun, Thomas Krag og Hjalmar Christensen 1902 var Maffian først rigti i arbeide med udbredelse af løgne 1903 blev jeg af Maffian overfaldt i Studenterlunden»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Bødtker viste sig med mellemrum ligeledes Hjalmar Christensen De så sig om drak et par glas og var så væk»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«ChrHjalmar Christensen skulde gå    Før han gik sparker han med sin fod i hodet på digteren»
Munchmuseet, MM N 332.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 458.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hjalmar { … }Christen og papir»
Munchmuseet, MM N 653.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Derpå inviteter Hjalmar C. mig på et Parti Kiler og derefter på et Slag Kort hvilket jeg afslaaede så Kom Gunnar H.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 25r
«Jeg kom i 1905 i April tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lid af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere ‹g›ange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig»
Munchmuseet, MM N 3318.   Brev fra Edvard Munch til Karl Wefring. Datert 9.4.1896. Se bl. 1r
«Ved fornyelse af min vekselobli- gation til Kristiania Folke- bank, oprindelig stor kr. 200.00 – to hundrede kroner – bemyndi- ges herr Hjalmar Christensen at tegne mit navn, så ofte som det fornødiges.»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 167v
«I 1904 blev jeg overfaldt af slåskjempen Haukland der var et redskab for HThomas KragHjalmar { … }\C/hristensen og Hamsuns hævntørst – Li Jeg blev slåt i ansigtet med slåskjæm en jernring og var forhindret fra at forsvare mig – Senere blev han af mig slåt med en stok så han flygtet»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 17v
«Han gik bort I sofaen  … Rosenkrants og Hjalmar    {K}Han gik did.»