Thomas Krag

Thomas Peter Krag (1868–1913)
Norsk forfatter. Bror av Vilhelm Krag.

Relaterte personer

Les mer

Thomas Krag er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 267.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«I København mødte Maffian op da jeg kom fra Lubeck med mine billeder – Alerede morgen den samme formiddag efter vår  … ‹overreise› blev jeg slåt med jernring i øiet så blodet flød og næsebenet knustes – En ukjendt mand Haukland var sammen med Maffian bestående af Hamsun, Thomas Krag og Hjalmar Christensen 1902 var Maffian først rigti i arbeide med udbredelse af løgne 1903 blev jeg af Maffian overfaldt i Studenterlunden»
Munchmuseet, MM N 332.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 20r
«– Hvorfor kom du ikke til brylluppet Jeg bad Dig – Ty for fan – ‹fusk› – Ja Thomas Kra … { … }Krag er her –  … »
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Midt i mellem Kra{hg}\g/ og en annen Herre – Det var alle store stærke folk»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Gå ned og dræp ham sa Kr{ahg}\ag/Kra{h}\g/ vilde hævne { … }\optrinnet/ på Grand. Alle aviser var da fyldt med \«/{m}\M/unch prygler Haukland –\»/– En slags reparation – Lindret lidt – men! at Pistol mot Pistol – Død mot Død – Havde jeg vovet det koldt – roligt? var jeg død?»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Gå ned og dræp ham sa Kr{ahg}\ag/Kra{h}\g/ vilde hævne { … }\optrinnet/ på Grand. Alle aviser var da fyldt med \«/{m}\M/unch prygler Haukland –\»/– En slags reparation – Lindret lidt – men! at Pistol mot Pistol – Død mot Død – Havde jeg vovet det koldt – roligt? var jeg død?»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 25r
«Jeg kom i 1905 i April tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lid af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere ‹g›ange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd HamsunThomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig»
Munchmuseet, MM N 1652.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933. Se bl. 1v
«Peter KragSeiersted Bødtkers og { … }flere redebones assistance forat skaffe mig øienslyd i Paris –»
Munchmuseet, MM N 1849.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 1
«Motto: Livet er vel ikke bare en forelsket Fest Enken af Thomas Krag»
Munchmuseet, MM N 1851.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 4
«Som motto over dette og flere andre af mine breve kunne jeg vel sætte – Gabrielles Kommentar ord i Enken Kommentar den sidst udkomne bog af Thomas Krag: Livet er vel ikke bare en forelsket fest –»
Munchmuseet, MM N 1863.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1900. Se s. 1
«Enken Kommentar af Thomas Krag»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 5r
«Det er som jeg har sagt:  …  Ligefra Svolderslaget og før den tid har nordmænd forenet sig med danske forat overfalde landsmænd på langtogt – Lige fra Olaf Trygvasons dage de drog hjem med ny tro til da Haukland og Thomas Krag overfaldt mit Lands …  skib med mine bedste billeder med mig  …  til de sidste dage har nordmænd sammen danske jaget sine landsmænd ved ‹Svolder›»
Munchmuseet, MM N 2195.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sten Drewsen. Datert 1907–1908. Se s. 3
«Et mundtert Optrin i Angleterres  …  Cafés kompinerede Pissoir og Telefonsted (Damer telefonerer ikke i Kjøbenhavn) – Idet jeg går ind forat p... – er jeg akkurat ved Siden af { … }den til Portas Vært telefonerende P Krag – ganske»
Munchmuseet, MM N 2195.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sten Drewsen. Datert 1907–1908. Se s. 4
«mekanisk farer der ud af min Mund en Plystren der var så stærk som en Damppibes Hvin – Krag telefonerte til Værten om Beaf og Carbonade og Salat – da han brøler «Hold Kjæft» – ikke til mig men til Portas Vært – det blev et frygtelig Skjænderi mellem de to telefonerende»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 167v
«I 1904 blev jeg overfaldt af slåskjempen Haukland der var et redskab for HThomas KragHjalmar { … }\C/hristensen og Hamsuns hævntørst – Li Jeg blev slåt i ansigtet med slåskjæm en jernring og var forhindret fra at forsvare mig – Senere blev han af mig slåt med en stok så han flygtet»