Rosenkrantz Johnsen

Rosenkrantz (eg. Peter Marcus Gjøe) Johnsen (1857–1929)
Norsk journalist og forfatter.

Les mer

Rosenkrantz Johnsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4367.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1889. Se s. 4
«Dagbladets Kritiker skal være Rosen kranz Johnsen.»
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –»
Munchmuseet, MM K 5101.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1897. Se s. 1
«ymte om, at der var Haab om at faa det, men saa gik det saa lang Tid hen, før vi fik Meddelse derom, saa vi troede en anden havde faaet det. – Inger tog en af dine Mapper og forærede gamle Grønvold i den Anledning for- di han har været virksom her. – Han havde nok lidt Betænkelighed ved at tage imod den\Mappen/, da hun gjorde det paa egen Haand, – men vi vidste, Du ikke havde imod det. – Nu er jeg ogsaa saa glad for din Skyld. – det har været saa ondt, at Du som har saameget at kjæmpe med, ogsaa skulde have dette paa Dig med Penger at sende til os –      Jeg seer Du udstiller her af Bladene, Rosenkrands-Johnsen udtaler sig forstaaende, vi har endnu ikke været paa Udstillingen.»
Munchmuseet, MM N 464.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Rosenkrantzsa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
Munchmuseet, MM N 464.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Jegog f Han tog op sit futeral værs og og god – Rosenkrantz sa nei tak – Jeg hadde ikke lyst til at røge men tog alligevel.»
Munchmuseet, MM N 464.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Ud i gangen Udenfor gik Rosenkrantz opover – Kj Kaptainen ve{ … }ntet lissom på mig – så gik vi begge opover Karl Johan. Hvor bleg du er Vi gik l{ … }ans»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 17v
«Han gik bort I sofaen  … Rosenkrants og Hjalmar    {K}Han gik did.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 18r
«Han begyndte ivrig at tale med Rosenkrantz; Lo og forsøgte at være morsom Han begyndte at tegne forat man ikke skulde se hvor bleg han var»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 18v
«Han talte med RosenkrantzJeg passet De talte lidt om Politik – Om hvad Sverdrup nu burde gjøre. – Han lader som ikk ingen ting tænkte jeg.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 18v
«Jeg er så gla i våben sa ha Har du hørt om den sidste Historien med fru ‹Thaulow› sa han Hvorfor snakker han bare med Rosenkrantshvad vil hvordan vil han tale til mig.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 18v
«Har du noen Våben, gamle våben og la mig få – Rosenkrantz jeg tror du har noen såne – Sånne med de lange spidse Klinger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 31v
«RosenkrantzHan var skive for Rosenkrantz der var skive for de unge studenter – forsøgteindsmigrede sig hos mig for ikke at stå alene – Du Han var lidt ful og uklar i røsten –»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
«Indimellem hørtes noen lattersalver fra sideværelset. Det var de unge bohemer. De var ærgerlige over at Krohg ikke vilde ha noget me dem at gjøre – og de kastede sig nu over Rosenkrantz som flu spyfluer over et ådsel.»