Oda Krohg

Oda (eg. Othilia) Pauline Christine Krohg (1860–1935)
Norsk maler. Ble kjent med Munch i kunstnermiljøet i Kristiania i 1880-årene. Gift med Christian Krohg. Søster av Alexandra Thaulow (f. Lasson) og Bokken Lasson. Hun opptrer i flere av Munchs kunstverk som femme fatale-figur fra bohemkretsen i Kristiania. Modell for den litterære figuren ”Vera” i Munchs litterære skisser.

Relaterte personer

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Brev fra Oda Krohg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 241.   Brev. Datert 24.04.1899. 
«Tak for Larsen» 

Oda Krohg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 139.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 08.09.1933. Se s. 1
«Jeg sidder her og ordner gamle papirer – jeg er jo så elendig efter en alvorlig påkjending ifjor (mishandlingerne i Oslo) og tænker på den store reise. Så fant jeg denne kritik af Oda Krogh, og så tænkte jeg, at det muligens kunde glæde Dig, og derfor sender jeg Dig den ilagt.»
Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 1
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«men vi har jo ikke snakket meget sammen, i længden kanske blir hun ensformig. Men hvor de alle foragter Diriks og frue, og de forsøger at være saa elskværdige, men nei – hun er ikke tiltalende, og saa er hun jo fuld bestandig, iforgaars fm. efter flere glas whisky blev hun saa klængede ligeoverfor Segelcke og Heiberg at de formelig puffet hende væk. De vil absolut ha mig med på bicycleturer men jeg har ikke lyst og tror ikke jeg orker. Segelckes rider ogsaa. – Idag venter jeg Heiberg herop, han vilde komme hvis han ikke reiste ud til fru Krogh til Grez. Han er forfærdelig morsom, næsten lidt betagende – undertiden – men, nei det blir for langt at fortælle. De gjør alle saa nar af mig paa grund af en «bedste veninde», som de paastaar jeg har faaet hernede, en dame, som den første dag jeg sad allene»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Han trængte ogsaa at være allene af og til og vilde forsøge at opleve stemninger fra sin studietid her – men – hun satte sig aldeles paa bagbenene. Uf ja – vi er alle enige om, at hun ialfald ikke skulde være gift med ham. Gudskelov – sier jeg. at de er reist forresten – for saan turing har jeg aldrig seet. En aften gik vi fra et sted til et andet – Diriks – Fru KroghHeibergJakobsen (apropos. det var jo ham som bed dig – ikke sandt) og jeg. – og hvor endte vi – paa Hallerne efterat ha besøgt Ba – jeg husker sandelig ikke hvad den heder. Der blev jeg meget godt kjendt med en del af pigerne, og saa de værste ting. De konverserede mig ivrig – og sad paa fanget til Jacobsen. Kom hjem»
Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg fik dit brev igaar aften og er fortvivlet over at du fremdeles er saa elendig; og spiser ingenting – kan ikke spadsere omkring eller nogenting. Det maa da faa en ende snart – denne frygtelige influenzaen eller hvad det nu er. Og veiret som ogsaa er saa daarlig. – Da er det næsten endu værre at være saa høit oppe. Men varmen ikke vil komme iaar, her er det undertiden saa kaldt, at jeg gruer til at komme ud af den varme seng om morgenen. Imorgen er det da fastsat, at fru Mowinckel og jeg reiser til Grez – og da tror jeg du maa adressere brevene did – ellers tar det saa uendelig lang tid har jeg hørt. Fru Krogh har»
Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«sagt op sit hotel her – og reiser om 4 dage – ogsaa til Grez med lille Per. Uf du kan tro, der har været rivninger i den sidste tid mellem de to, fru K. og G. H, det har været forfærdelig penibelt for mig undertiden, jeg har jo saa ofte været sammen med dem; og nu tror jeg nok spændingen er stor – enten det nu brister eller bærer. De føler vist begge to, at afgjørelsen er nær. Fru Sandberg fra Jeløen kom igaar, og sidder nu sammen med mig her; hun er hyggelig – tror jeg. Fru M. er hos ‹Hasilows›, jeg gad ikke gaa. Mama skriver uafladelig at jeg bør komme hjem, da hun tror jeg er daarligere end jeg sier – men men det vilde jo være meningsløst – ikke sandt. Jeg er vis paa om en stund blir her kvælende varmt, og det er det jeg trænger – Forresten er jeg saa meget bedre. Gaar en gang om ugen til doktor Christmas – Hauges»
Munchmuseet, MM K 496.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«stændigheder, som jeg ikke kan si dig nu, som har gjort det ondt for mig. – Jeg hviler formelig ud efter den an- strengende tid i Paris i forrige uge – puster saa deilig ud her i roen og stilheden. Hauge er stadig her – Igaar smurte jeg op et billede – som han og fru Krogh korrigerte – deiligt kan du tro. Her er motivet: Du maa ikke sætte Paris paa mine breve – det forsinker dem 1 dag – bare Frankrig. Gid du vilde sende mig en hilsen pr. telegr. naar du er paa veien fra Florenz.»
Munchmuseet, MM K 497.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Det er alt langt paa natten og jeg er oplagt til at skrive meget til dig – men det blir alligevel bare lidt fordi jeg maa være fornuftig pige og lægge mig – jeg sov ikke igaar nat og har naturligvis været elendig idag. Du store gud hvor megen sorg og ulykke der er til – her var igaar eftermiddag og aften optrin og scener forfærdelig penible for alle tilstede- værende og ikke mindst for mig! Du ved fru Krogh er her – og Heiberg er i Paris, men kom – han og Jacobsen uventet herned igaar – nei»
Munchmuseet, MM K 499.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 07.05.18[??]. Se s. 3
«Idag er her ingen sol – det graa veir passer til humøret. Jeg har lagt paa kaminen paa mit værelse og sidder og tørrer haaret som jeg har vasket. Fru Krogh tar sig alt en absinth.»
Munchmuseet, MM K 501.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 12.[??].18[??]. Se s. 1
« Endelig idag fik jeg det brevet fra reisen og kortet fra Roma, og jeg kan ikke si hvor jeg synes det er deiligt at du er kommen saa vidt – men jeg ser du blir træt at at reise – hvordan skal det da gaa hele veien hidover mon? Jeg har tænkt saa paa dig disse dage, jeg har selv været i Paris siden tirsdag sam- men med fru Movinckel og fru Krogh – som nu mellem os, er reist fra Heiberg. Ja, du kan tro jeg har været opi en kamp, som skal søge sin lige, jeg ved ikke hvor – alle sind i brand – og alle – ikke mindst fru Kr. i toppene»
Munchmuseet, MM K 510.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Tusen tak for brevet, som jeg fik i dette øieblik. Jeg kan ikke si dig hvor gla jeg er fordi jeg skjønner, du føler dig saa meget bedre. Uf ja – du hadde nok slet ikke godt af at være her – eftersom jeg forstaar dig reiser du altsaa med Havrebaaden idag – du faar da følge med fru K. som kommer med 1-toget – og saa Bjørn og ‹Oselin›; det liker du vist ikke?      Blir du i Xsand en stund – tror du? (poste restante der – ikke sandt)?»
Munchmuseet, MM K 512.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 06.[??].18[??]. Se s. 1
«Fik idag morges dit brev fra Havre – tak; haaber du fik mine to af fru Krogh; kanske fik du da tid til at sende mig endnu et. Jeg kan ikke si dig – hvor gla jeg er over at du endelig føler dig lidt bedre, og jeg er vis paa, at søturen gjør dig godt. – men hvor væmmelig at du maatte være med andre i lugar – jeg husker den – den er liden nok for en.»
Munchmuseet, MM K 519.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Aa hvor jeg forsøgte at faa fat i dig idag i telefonen – men aldeles opgav det, Egenes har nu ikke telefon mere men Nilsen – venter hvert øieblik dit telegram – reiser kl. 6 op til fru Krogh paa Eidsvold med noget besked, som er umulig at gi hende.»
Munchmuseet, MM K 522.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg var igaar aften og saa Trilby – vilde ha betaling for og se det om igjen – men Svengali var jo storartet og fru Anne Larsen yndig. Traf hende og Bødtker idag – senere Krogh, som interviewede og tegnet hende.»
Munchmuseet, MM K 523.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg hører at dette ikke kan komme afsted før imorgen eftermiddag – saa jeg aabnet det. – Fru Krogh med 2 barn kom iaften – hun sier at Krohg har sendt 100 kr. til Hauge – saa jeg synes han maa kunne vente lidt ialfald\med møblerne/. Men hvad skal det bety, naar du sier, at Hauge har faat dig til og beholde atelieret – har han skrevet til dig efter at jeg reiste da? hvis han har gjort det maa jeg si han er rar – for han var jo saa bestemt paa at dere skulde si det op. Dette vil jeg gjerne vide – Men du – er det ikke bedst at du skriver til fru Soot og sier hvad du vil om møblerne – for selv om døren staar oppe til dig – vil og tør fru Soot ikke gaa ind der. Vær saa snil og gjør det da – men saa snart du kan, for hun venter saa paa svar. Hendes adresse er St. Halvardts gd. Oslo.»
Munchmuseet, MM K 524.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«du kunde ta dig en tur da – men det gjør du vel ikke naar de er hos fru Krogh.»
Munchmuseet, MM K 819.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 30.08.1909. Se s. 1
«Jeg har faat dit syke barn av fru Krohg, og min ret til at beholde bildet beror derfor kun paa min avtale med hende. Efter denne skulde jeg ha bildet, indtil jeg fandt et andet bilde av hende som jeg maatte like likesaa godt som hendes «sommernat», som jeg dengang hadde. Nu er det ikke rimelig at hun kan tilby mig noget andet bilde som er likesaa godt. Der er over hendes «sommernat» en skjær ynde, som jeg ikke har fundet noget igjen av i hendes senere ting. Og hendes siste bilder synes jeg slet ikke om. Sandsynligvis vil jeg derfor ikke finde noget som kan erstatte mig hendes «sommernat». Men skulde dette alikevel bli tilfælde, anser jeg mig forpligtet til at levere hende det syke barn tilbake, og det maa da bli en sak mellem dig og hende, hvad ret hun har til bildet.»
Munchmuseet, MM K 820.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 21.12.1909. Se s. 1
«Jeg haaber jo paa at jeg skal vinde saken ogsaa uten din intervention, og at jeg saaledes beholder bildet. I saa fald staar saken juridisk saa at heller ikke du kan gjøre noget krav paa bildet overfor mig, idet jeg, da jeg fik det av fru Krohg, ikke visste andet end at hun eiet det med fuld eiendomsret. Og som «godtroende erhverver» er da min eiendomsret uangripelig ogsaa fra din side. Noget andet er det at jeg altid med dig vilde kunne træffe en ordning, hvormed galeriet sikredes bildet – og ikke paa den maate at jeg bytter med kopien. Thi efter mit intime kjendskap til originalen vilde jeg ikke like at ha kopien. Da vilde jeg meget heller se at finde et andet av dine beste bilder at bytte det med. Herom vil vi nok altid kunne bli enige.»
Munchmuseet, MM K 825.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.09.1912. Se s. 1
«Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt», som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».»
Munchmuseet, MM K 827.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 12.02.1915. Se s. 1
«Jeg har idag fra Chr. Krohg mottat et brev hvori han fortæller at han Oda med hans assistanse har utført en ypperlig «gjentagelse» av «Sommernat», som han tilbyr mig til utbytning med «Sykt barn». Jeg har svaret ham at jeg ikke anser mig forpligtet til, og av høiesteret er frifundet for at utbytte dit bilde mot en kopi av «Sommernat», og at en «gjentagelse», utar- beidet bare for at skaffe vederlag for et andet bilde, og utført under assi- stance av en anden maler, aldrig kan faa samme kunstneriske verdi som originalen.»
Munchmuseet, MM K 830.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.01.1931. Se s. 1
«Som du vel har sett i T.T. har Oda Krohg tilbudt Nasjonalgaleriet å utbytte «Sommernatt» med et annet bilde, mot idet hun mener at jeg da vil være forpliktet til å levere tilbake «Sykt barn» mot å få «Sommer- natt» igjen, og hun vil da overlate «Sykt barn» til galleriet mot å få dettes gjentagelse.»
Munchmuseet, MM K 834.   Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«De vil erindre at De i sin tid kjøbte \for 1000 kr./ «Sykt barn», som jeg tidligere hadde foræret Chr. Krohg. Da fru Krohg nødig vilde undvære det, bestilte De i stedet en kopi, hvorfor jeg fik yderligere 500 kr.»
Munchmuseet, MM K 849.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903. Se s. 3
«nu skulde vort bilde af Oda til Nationalgalleriet. Vi blev aldeles fortvilet kan De skjønne, og et par dager efter kom et brev fra Oda, hvori hun ber os afstaa det og saa skal vi istedet faa Deres syge pige som hænger hos fru Heiberg. Ja, da blev vi jo atter glade da. Hun lægger til at siden det er os, tror hun ikke Munch har noget i mod, hvilket vi jo ogsaa haaber.»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«i at folk har været aldeles afskylige herhjemme uforstaaende, dumme og ikke mindst ondskaps- fulde – men – men, tiderne har forandret sig muligens ved paavirkning udenfra – for nu tier da folk stille i alfald hvis talen kommer paa Dig – folk som før var høirøstet nok. Saa der er jo en stor forandring at spore til det bedre. Jeg haaber bare Du ikke er blit saa bitter – (det vilde være rimeligt nok) – at Du ikke kan glemme dem det. – – – Jeg ser Du tænker paa T.L. i Kjærlighedens tragedie, tænk jeg har ikke en eneste gang tænkt paa hende. Jeg synes det har været Oda hele tiden. Og fru Dybwad havde aldeles hendes maske og Eide havde saa vidt mulig efterlignet»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1450.   Brev fra Nasjonalgalleriet. Datert 15.01.1931. Se s. 1
«Maleren Edvard Munch ringte mig op idag 10 minutter paa ½ 4 og bemyndiget mig til aa meddele advokat Nørregaard at han – Edvard Munch – var fornøiet med den ordning som fremgaar av advokat Næsers brev til Nationalgalleriets raad paa fru Krohgs vegne av 24. desember ifjor sammenholdt med raadets beslutning av 10.d.m. Jeg er altsaa enig i – sier Munch – at galleriet faar første-utgaven som henger hos Nørregaard og at fru Krohg faar det som nu er i galleriet.»
Munchmuseet, MM K 3442.   Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert. Se s. 2
«bittet Sie, ihm seine Schreibfaul- heit nicht zu verübeln. Dauthendey ist in München. Herrman (Henri Héran) habe ich nicht gesehen, er scheint sich nicht viel sehen zu lassen und ich habe nach Beschreibungen keine Lust ihn kennen zu lernen. ‹Dirix› geht es auch gut. Heyerdahl und Krogh sieht man oft im . Heiberg ebenso aber ohne Frau Krogh. Frau Krogh geht mit einem Dr.??. Sonst sieht man viele Norweger hier. Sonst wüßte ich Ihnen nichts von Ihren Freunden zu erzählen, da ich die anderen nicht kenne. ‹De Grousi› kennen Sie nicht?»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 2988.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg havde jo selv tænkt engang at sagsøge Fru K for Æresfornærmelser – og S B for vedløgnagtig i bedragerske Breve at have forvoldt mig Legemsbe- skadelse og ved Brud på Æresord ødelagt mig for mange År – og kanske ‹ti› st …  –»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 12v
«Ved Du hva sier hun – hvorfor Heiberg forlod Kristiania og reiste til Paris – det var fordi Fru Oda havde fået en ny Ælsker –»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 16v
«Her samledes nu efterhånden alle Bohemerne – det vil sige Resterne af den tigli tidligere Bohe Bohemklik – Mest nu udlevede forranglede Væsener der intet havde at bestile – { … }Hovedledere kunne vel siges at være Krohg Fru Krohg – og Gunnar Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 30v
«Vi sad på hotellet allesammen – så begyndte han at le ustanseli – så gråte – og kastet sig på gulvet – slæpte sig bortover – vi fik ham hjem – efter megen møie – Oda storgråt – snakket til ham forat få ham rolig – – han først ved 5 tiden fik han sove –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 32r
«Vi sad hos KrohgsKrohg sat i Sofaen – Jappe lidt bag Rundt bordet vi andre – { … }Jappe ved siden a Fru Krohg»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33r
«Havde sovet dårlig nat til igår og var meget nervøs – gik ud på eftermiddagen op til fru Krog – Hun og Per og pigen var i kjøkkenet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34r
«Jeg havde spist – og gik op forat lægge mig – Jeg hadde netop tat a mig Frak og vest – Jeg hørte skridt ute – der banket på – strax efter Odas stemme – lægger De dem Munk Kommentar – jeg kommer bare forat gi dem den kronen de lånte { … }mig –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 35r
«{ … }Oda hilser – og ber dig komme – sa jeg da vi kom på gaden –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37r
«Jeg traf i går formiddag Krohg indpå Grand – Jeg  … { … }trodde han hadde været nede hos Oda – Hva syns de om billedet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 37v
«M Udpå { … }formiddagen traf jeg så jeg Oda og Jappe – komme over gaden – Hun i sort kjole – yngre og penere end noensinde –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
«Det er forresten rart med – Oda – flyder ovenpå alt dette – frisk og smilende – tar sig medens alle de andre – mænderne ligger og forkommer i moradset –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
«Oda spurte efter Krohg – hadde let efter ham alle{ … }steds –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38r
«Krohg var rar da jeg sidst var hjemme han tog kom bort til mig og sa høitideli { … }Jeg vil gjerne tale alene med dig –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38v
«I går fik – Oda et brev – det var så fortvilet – at hun øieblikkeli vilde reise ind –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 38v
«Jeg skal træffe Oda Kl. 8 – Gud ska vide Bare jeg ser hende forstår jeg hva hendes bestemmelse – Du kan tænke dig min spænding»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40v
«KrohgOda og Jappe længer borte ved indgangen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41r
«Ja man blir vakcineret – Jappe kom siden bort – mens efter at Krohg og Oda var gåt forat spise – Jeg var{ … }Jeg var f{ … }uld igår fortalte han – – nærmestog mest nervøs forresten – kom i fyllearresten – hadde hånet noen»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 41v
«Jeg Jeg går nedove‹r› gaden med Sommers{ … }childt – Jeg møder Oda og Jappe kjørende – sandsynligvis forat udover { … }Drammensveien –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 42v
«Oda elsker jeg mest – dig liker jeg mest –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«{ … }OdaKrohg, JappeMichelsen og { … }jeg på Grand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Jappe er stille – Oda og Krohg er hyggelie mot { … }hverandre – Krohg ser strålende ut –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44v
«Altså kjærlighed – sa Krohg – Er hun bedre spør Oda – { … }Hun har fåt det igjen – må opereres igjen – Er hun blit styg – spør Krohg»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Der var Oda og Krohg og Jappef …  og fru Holmboe og Stang»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51v
«‹T›ræffer efterpå Oda og Krohg og ‹n›oen andre på {g}Grand – blir siddende til kl. 2 i et værelse hos Colin»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51v
«Der var Fru Krohg sad hele tiden ved siden a h mig – hun vi så sammen i noen blade – og»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 35r
«Brandt Kommentar Det er no forunderli { … }‹rart› ved den Jæger tænkte Brandt Kommentar – at han sån vil lægge an på fru Oda»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 3
«{ … }I vente på denne Bestilling var det at jeg frasa mig Statens Stipendium Kommentar på 2000 Kr – som Fru Krohg og andre havde arbeidet på at ta fra mig –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 717).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 15.2.1909. Se s. 2
«Jeg husker det var noget lignende med mig efter Din Historie med Oda – Alle Mennesker talte ondt om Dig – Men det fik jo ikke den Karakter af formelig Attentater { … }som med mig»