Johanne Dybwad

(1867–1950)
Norsk skuespiller. Ansatt ved Nationaltheateret.

Les mer

Brev fra Johanne Dybwad til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5240.   Brev. Datert 12.12.1943. 
«TILLYKKE» 

Johanne Dybwad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«i at folk har været aldeles afskylige herhjemme uforstaaende, dumme og ikke mindst ondskaps- fulde – men – men, tiderne har forandret sig muligens ved paavirkning udenfra – for nu tier da folk stille i alfald hvis talen kommer paa Dig – folk som før var høirøstet nok. Saa der er jo en stor forandring at spore til det bedre. Jeg haaber bare Du ikke er blit saa bitter – (det vilde være rimeligt nok) – at Du ikke kan glemme dem det. – – – Jeg ser Du tænker paa T.L. i Kjærlighedens tragedie, tænk jeg har ikke en eneste gang tænkt paa hende. Jeg synes det har været Oda hele tiden. Og fru Dybwad havde aldeles hendes maske og Eide havde saa vidt mulig efterlignet»
Munchmuseet, MM K 1436.   Brev fra Kunstnerforbundet, Ørnulf SalicathOle Jonsrud. Datert 01.06.1933. Se s. 1
«Foreningens øvrige æresmedlemmer er: Johanne Dybwad, Knut Hamsun og Christian Sinding.»