Aase Nørregaard

(1869–1908)
Norsk maler. Munchs gode venninne gjennom mange år. Gift Med Harald Nørregaard. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard

I det digitale arkivet finnes det 13 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1912.    Brevutkast. Datert 22.4.1922.
«Jeg har i Kjøbenhavn vært oppe i Goldsteins leilighed – hvor alt var nogenlunde det samme – blot sad nu der en tiltalende 30 års dame fr. Sandvig – og hendes gamle mor – det var jo underli – »
Munchmuseet, MM N 1913.    Brevutkast. Datert 1902.
« For nu endelig at få Slut på denne {h}Historie med Forsendelsen af mine Kasser , der har skaffet mig så mange Omkost- ninger og { … }som det ser ud til Tabet af 5 af et halvt Års arbeide: mine Træskjæringer til Træsnit må jeg nu ta op den hele Sag –»
Munchmuseet, MM N 1914.    Brevutkast. Datert 1902.
«Mine Kasser er ankomne men til min Smerte ser jeg at to af de tre Kasser der var o{ … }ppe i Udstillingslokalet ikke er med. Der var nemlig der tre Kasser som skulde sendes. – Jeg er nervøs da især den ene Kasse er vigtig da den indeholder mine Træsnit, det vil sige de ud- skaarne Træplader. I den anden var der fl{ … }ere Mapper Gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1921.    Brevutkast. Datert 1889.
«Jeg må vel få lov til at si kjære?. Jeg sidder her i stuen og har intet at bestille og så ved jeg ikke hvorfor jeg \ikke/ ligeså godt kan skrive til Dem. Om ikke for»
Munchmuseet, MM N 1922.    Brevutkast. Datert 1890.
«Tak for deres brevkort – det var så morsomt at høre fra dem – Her i min ensom- hed sætter jeg dobbelt pris på at det er noen som husker på mig – Jeg har hat \det/ nokså ensomt i vinter ser de – Jeg likte mig slet ikke i Paris – det var ikke andet end at sidde ved kaminen hele eftermiddagen – efter at ha tegnet noen kjedelige akter på akademiet –  …  om formiddagen»
Munchmuseet, MM N 1923.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
Munchmuseet, MM N 1924.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n historisk Kjælder i Berlin – der hvor vi – altså {d}De, der i { … }Nitti-3–4–5 årene var her – havde vor Stamkneipe sån ved 6 Tiden om Morgenen – Schwanzer – Friedrich- strass Kommentare – Tak for Brevet»
Munchmuseet, MM N 1925.    Brevutkast. Datert 1895–1896.
« Kan De si mig Lugné Poe’s Adresse i Paris. Han har skrevet en længer artikel om mine Bilder i en fransk Avis – så Jeg vilde gjerne sende ham et Par Ord –»
Munchmuseet, MM N 1944.    Brevutkast. Datert 1906.
«Jeg skulde give Tegning til et Theater – af Gjengangere»
Munchmuseet, MM N 1952.    Brevutkast. Datert 1905.
«Jeg reiser muligvis meget snart til Tydskland og sandsynligvis for længere Tid – Jeg har en Række Portraitbestillinger og mine Venner i Weimar{ … }med Fru { … }Förster-Nietzche og flere vil h{ … }ave mig did tilb{ … }age – – Af forskjellige Grunde vil jeg gjerne have atter en»
Munchmuseet, MM N 1967.    Brevutkast. Datert 1905.
«Jeg reiser { … }vel s{ … }nart for lang Tid væk – Af Grunde, for mig vigtige Grunde, – hvilket ikke er Reklamens – vilde jeg, så u{ … }behagelig s{ … }ånt er selv at foreslå {at}lade sætte ind i Verdens Gang helst at jeg reiser til Chemnitz og Weimar forat udføre en Række»
Munchmuseet, MM N 3287.    Brev. Datert 10.2.1902.
« S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …  …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h{sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»
Munchmuseet, MM N 3678.    Brevutkast. Datert 1889.
«Jeg har ventet meget på at få høre fra dem og på fotografiet    de har naturligvis levet i en { … }stadig rus så de ikke har { … }havt en tanke tilovers for deres gamle venner. Tak skal de ha fordi jeg fik det nu da    Fotografiet syns jeg ikke er så godt som det de viste mig hvor de er»

Brev fra Aase Nørregaard til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 31 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 799.   Brev. Datert 20.12.1903. 
«Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nyt år. Nu begynder julerangelen her hjemme – den er nokså stiv! At spise gris sammen med sin familie 11 gange i en uge er sgu ikke så ganske ligetil en sag! Vi får se at rømme ud til Napoleon på St. Helena Kommentar (krigsministeren på Oscarsborg) et par dage og søge motion ved at klatre op og ned ad Håøen og gjennemstreife fæstningens underjordiske gange. – Til dine fiender ser vi aldrig mere noget. – Til påsken vilde jeg forbandet gjerne hjemsøge dig i Berlin, hvis der blev muligheds råd dertil! – Mange hilsener fra Aase. Hun skriver vist til dig senere i julen.» 
Munchmuseet, MM K 801.   Brev. Datert 23.12.1904. 
« Glædelig jul» 
Munchmuseet, MM K 803.   Brev. Datert 25.02.1906. 
« Returadresse: Adv. Nørregaard, Kristiania.» 
Munchmuseet, MM K 805.   Brev. Datert 10.05.1906. 
«Det var deiligt nede i Berlin. Trærne sprat, og vi ranglede. Nu sprætter di her også – og så rangler vi og sender vor ranglebroder fra Berlin vor glade hilsen.» 
Munchmuseet, MM K 806.   Brev. Datert 23.12.1906. 
«» 
Munchmuseet, MM K 809.   Brev. Datert 27.12.1907. 
« z.Zt. Charlottenburg Hotel Hippodrome Berlin18/12Am Knie» 
Munchmuseet, MM K 835.   Brev. Datert [??].11.1890. 
« Tak skal De ha for brevet Deres, det var saa hyggeligt aa faa detfo, trods at De nok var en del anløben i hode. Aa, ja, det er godt aa ha flasken aa trøste sig med, naar de tunge tider kommer. Ja, naa maa De da være kommen til Paris for længe siden, efter aa ha tat afsked baade med den «entandede» og den som «var pen i ansikte.» De er en snurrig bok, De Munch, ved De det?» 
Munchmuseet, MM K 836.   Brev. Datert 28.03.1891. 
« Det glædet mig saa meget at De var kommen ned til Nizza. Ja, gid De maa ha godt af det. Her har vi det rigtig vinterlig endnu. Sneen ligger mange tommer utenfor, og kalt aa vondt aa ækkelt. Men naa kan det ikke vare længe inden vaaren kommer. Jeg længes saa forferdelig efter den, for vinteren her paa vestlandet er ikke ube- tinget hyggelig. Næsten aldrig føre, bare slaps. Måltrosten, lærken og viben er kommen for længe siden, naa mangler bare lidt sol, saa blir det hyggelig. –» 
Munchmuseet, MM K 837.   Brev. Datert 05.12.1901. Filologisk kommentar: "De nygifte" av Bjørnstjerne Bjørnson og "Den kjærligheden" av Anna Charlotte Edgren ble satt opp for første gang på Nationaltheatret 4. desember 1901
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg» 
Munchmuseet, MM K 838.   Brev. Datert [??].[??].1904. 
« Tusind tak for bogen. Det var svært morsomt. – Jeg glæder mig til at stave mig igjennem den, De ved, jeg er en Clodrian i tysk, men jeg skal nok klare det. – Jeg kan» 
Munchmuseet, MM K 839.   Brev. Datert [??].[??].1899. 
« Tak for brevet fra Berlin. Det laa her da vi kom fra Paris – og idag har vi faat brevkortet fra Florenz. –» 
Munchmuseet, MM K 840.   Brev. Datert [??].01.1903. 
«      Kun nogle ord forat takke for kortet og ønske Dem et godt nyt- aar. – Jeg har ventet i det længste med at skrive da jeg haabet at træffe noen som kunde fortælle mig noget fra boulevarden. Men her er aldeles stilt. Ikke ser vi et menneske som De interesserer Dem for. Jeg ved ikke hvor de er blæst hen allesammen» 
Munchmuseet, MM K 841.   Brev. Datert [??].12.1902. 
« Først havde jeg skrevet et langt brev til Dem, det gik i papirkurven saa har jeg nu skrevet tre begyndelser ogsaa de er gaaet samme vei. – Jeg tror det kommer af at De har haanet mig og alle kvinder saa de sidste gange vi har været sam- men at jeg har, ligeover for Dem, tabt min glade selvtillid.      – Jeg ser kun for mig Deres kalde haanlige ansigt og det knækker mig.» 
Munchmuseet, MM K 842.   Brev. Datert [??].07.1889. 
« tak for brevet deres, det var saa hyggelig aa høre fra dem saa. Havde jeg ikke havt alle disse kjedelige familiebreve og takkebreve at skrive, havde de hørt fra mig for længe siden. Men gudskelov og tak nu er jeg ferdig med dem og vil herefter bare skrive til hyggelige mennesker, aa saa skriver jeg først til dem da. – De tror, jeg lever i en stadig rus de, aa ikke har en tanke tilovers for gamle venner, \men/ da tar de feil, jeg tænker ofte paa gamle venner. De maa huske paa halvdelen af dagen, sidder jeg alene her i hytten, mand min, han er jo paa kontoret.» 
Munchmuseet, MM K 843.   Brev. Datert 1889-1892. 
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –» 
Munchmuseet, MM K 844.   Brev. Datert 27.02.1890. 
« Monsieur Edvard Munch Hotel de Champagne Rue de Condamine 62 Paris La France» 
Munchmuseet, MM K 845.   Brev. Datert 11.12.1890. 
« Monsieur Edvard M …  adr. Cafée de la régence Paris \au nouvellHopital du Havre/ \Havre S.  … /» 
Munchmuseet, MM K 846.   Brev. Datert [??].[??].1905. 
« Harald for- tæller nu at han har skrevet til Dem idag – baade takket Dem for blomsterne som jeg var meget glad i og som endnu pryder min stue – og talt om vor reise til Oskarsborg paa lørdag. Stang var inde i byen for et par dage siden og han spurgte da meget ivrig efter naar Munch og vi kom nedover. Han trodde det vilde inter- essere Dem at se befæstningen ogsaa v. Saa blev da aftalen lørdag eller søndag hvis det passer» 
Munchmuseet, MM K 847.   Brev. Datert 09.06.1897. 
«      Vi havde tænkt at komme nedover i denne uge, – men saa ber broderen fra Spanien saa inderlig at vi ikke maa reise ned før han er kommet sig sydover. Han kan ikke undvære os, vi er saa hyg- gelige at rangle med, som han siger. – – Men paa lørdag reiser han og saa er vi atter fri. Det vil si tirsdag og onsdag skal Harald» 
Munchmuseet, MM K 848.   Brev. Datert [??].01.1901. 
« Tak for brevet idag, og godt nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg De af ham havde faat underetning om bilde og assurancen og alt sammen. – – Nu har jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer jeg altid noen sinna mennesker i telefonen som aldrig vil si, hvor han er at træffe. Men efter at ha sagt mit fulde navn og været engleblid fik jeg da ud at hvis jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.» 
Munchmuseet, MM K 849.   Brev. Datert [??].04.1903. 
« Tak for Deres brev forleden – jeg trodde sandelig De rent havde glemt os, – Saa jeg blev meget glad da posten kom.» 
Munchmuseet, MM K 850.   Brev. Datert [??].[??].1902. 
«  – Tak for brevet fra de mange steder. – Thiis traf jeg samme dag paa gaden. Jeg blev jo meget forbauset, da jeg trodde ham vel forvaret i Berlin. – Det er morsomt at bilde mit gjør lykke. Ja, naturligvis maa De udstille det saa mye De vil, og vel- kommen skal det være naar det kommer tilbage. – Nu er her» 
Munchmuseet, MM K 851.   Brev. Datert [??].01.1902. 
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er » 
Munchmuseet, MM K 852.   Brev. Datert 30.09.1904. 
« Jeg var meget bedrøvet over at jeg ikke var hjem- me da De var paa visit, havde De bare ringt op i telefonen saa havde jeg git syskolen en god dag. Forøvrigt tak for hilsen gjennem Ravensberg, den blev nøiagtigt overleveret og jeg følte mig meget skyldbetynget. Jeg haaber De finder undskyl- dende momenter i de vidunder- lige resultater. De skulde bare se en lys lillafarvet saa vilde De sikkert tilgi mig.» 
Munchmuseet, MM K 853.   Brev. Datert [??].[??].1906. 
«Jeg har været inde i leiligheden idag forat finde dette fotografi som gir noksaa god greie paa hvordan der så ud i Kubberød- stuen. Det vakreste som forresten \var/var tagrosen den var lavet af en enkel trelist i denne form I morgen skal jeg sende dig flere fotografier. Jeg har telefonert ned til Moss og i aften faar jeg en hel del nydelige bilder. Vindues- forhænget kan Du se her, de er træd ind paa en guldstang med store» 
Munchmuseet, MM K 854.   Brev. Datert [??].[??].1907. 
« Vi har ikke hørt fra Dem paa saa længe nu, at vi begynder at tro, De er syg. – Jeg er saa bange, De ikke havde godt af vort sidste besøg. Jeg saa jo, Det ikke var videre rar. – Tænk nu ikke paa alle de indviklede sager baade i den ene og den anden retning. Det greier sig nok tilslut altsammen og sig bare i fra, er der noget vi kan hjælpe med. Det er kjedelig De ikke har telefon paa hotellet, men De faar la pigen telefonere, hvis De ikke orker at skrive, og der er noget De vil. –» 
Munchmuseet, MM K 855.   Brev. Datert [??].[??].1907. 
«      – Paa torsdag drager vi nedover da. – Det skal blive deilig at komme bort fra denne forferdelige kulde. Hvordan lever De? Det er længe siden, vi har hørt noget fra Dem. –» 
Munchmuseet, MM K 856.   Brev. Datert [??].12.1903. 
«      Jeg har ventet i flere dage paa en rolig stund forat skrive til Dem, men her er en rangel uden lige. Nu har vi holdt paa siden to dage før jul og har endnu askilligt foran os. Desuden maler jeg et por- træt af min svoger fra Kina – som ialfald ikke blir værre end mine andre – og det tar ogsaa tid, skjønner De. Men en nytaarshilsen vil jeg da» 
Munchmuseet, MM K 857.   Brev. Datert [??].[??].1905. 
« Af «Verdens Gang» ser Du Dit Pragerophold beskrevet. Alle mennesker har seet det og taler om det, saa jeg tror nok det gjør godt. Ja, det maatte være morsomt for Dig at være dernede og møde forstaaelse og respekt paa alle kanter. Her er jo de udvalgte faa – men dog tror jeg der er flere end Du mener. Jeg træffer ofte ganske unge mennesker som med begeistring lægger ud om Dig, ikke anende at vi er gode venner, og som viser sig at være i besiddelse af megen forstaaelse og dyb kjærlighed til Dine værker. Jeg tror Du lægger formeget i hvad noen sjofle redaktører og forkomne Journalister mener og skriver. Selvfølgelig har Du ret» 
Munchmuseet, MM K 858.   Brev. Datert [??].01.1905. 
« I aften sitter vi hjem- me og nyder familielivet. Barna er gaaet i seng og Harald sitter lige over og lægger kabaler, medens jeg skulde skriver hyggelig nytaarsbrev til Dig. Først havde jeg nu tænkt at holde en skjendepræken i anledning Din rangel sidst – aligevel, skjønt Du lovet at la være – men da jeg ved, det nytter mig saa lidet at skjænde – kan jeg ligesaa godt la være. Jeg tror bare det opildner Dig endnu mere. – Her har vi svælget i familieselskabelighed og anden selskabelighed – men nu er det foreløbig over. I to dage var vi nede paa Oskarsborg – hvor vi som sædvanlig havde det meget hyggelig. Stang spørger bestandig efter» 
Munchmuseet, MM K 859.   Brev. Datert [??].08.1902. 
« – Telefonen var saa utydelig at De vist ikke forstod, hvad jeg sagde. – Jo sagen er den at Harald skal føre sagen for Charles Sember som De kanske har hørt snakk om. Og da den kommer fore i morgen eller i overmorgen, maa han naturligvis holde sig» 

Aase Nørregaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 117.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 01.03.1889. Se s. 4
«den anledning fået arsenicpiller. Så, nu har jeg fortalt dig alt meget nøiagtig, synes jeg. Moderen har kun engang tilladt sig at vilde holde præken for mig. Jeg bad hende, lade det være; thi hvis ikke, vilde jeg gå min vei. Jeg kunde nok tænke mig at frk. Carlsen havde længtet. Du er vel ikke svært meget sam- men med hende? Lad mig nu se, du bevarer din sundhed, ikke sidder formeget på Grand, ikke er sent oppe om aftenen, ikke er altfor meget sammen med frk. C., ikke bryder dig om alle de ækle men- neskerne som er imod dig; men at du af og til tænker lidt på»
Munchmuseet, MM K 131.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 29.05.1889. Se s. 3
«Jeg håber, du kom vel hjem og ikke har havt ondt af turen. – Nu venter jeg et rart brev fra dig, det blir vist et meget trist et. Jeg synes du må kom- me med alvorsordet nu; for jeg har vist godt af det, så gjør det bedre virkning også i brev en slig oppe i en betagende skov. – Du bør i hvert fald for- søge. Har du seet frk. C siden hun blev frue?»
Munchmuseet, MM K 481.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«andet for mig – Igaar efter- middag sad jeg længe hos Aase – vi snakket naturligvis om dig – hun begynder altid paa det thema – hun skjønner jeg elsker det. Hun vilde skrive idag til dig –»
Munchmuseet, MM K 485.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Jo, du havde ret, jeg fik nok gaa igjennem for den nat, ikke af min mor, hende sagde jeg, at jeg simpelthen var hos Nørre- gaards, (som forresten var paa karneval) men af andre uvedkommende mennesker, som havde ringt mig op i telefonen og ikke fundet mig herude hos Ihlens. Hvad skal jeg si til fru N. Jeg bad hende ifor- middag, om og si hvis nogen spurgte, at jeg havde været der i nat, og at jeg skulde senere forklare hvorfor. Hvad skal jeg si hende? Du maa hjælpe mig at finde»
Munchmuseet, MM K 499.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 07.05.18[??]. Se s. 3
«Saa du fik brev fra fru N. Ja hun havde nok været rar hernede; – jeg ved jo godt at Ihlens – Elise og E.B. kommer hid men ikke før i slutten af mai – de skal først gjennem Holland. Jeg ved ikke – men jeg glæder mig ikke»
Munchmuseet, MM K 525.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg fik brev om at du var paa Nordstrand idag – træt efter livet herinde – . – Aase sae du tænkte at være sammen med dem imorgen –»
Munchmuseet, MM K 559.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg blev saa forfærdelig gla over og høre fra dig! Selv gjennem Aase – og saa bedrøvet over at du har vært syg – men gid du kunde ha sendt mig et ord alligevel fex. gjennem Nørregaards – mens du laa –»
Munchmuseet, MM K 560.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg ventet paa dit telefonbud iformiddag hos Aase – men det kom ikke – er du idag daarlig efter igaar – og kanske vond paa mig ogsaa? Aa nei – vær ikke det da – – jeg synes vi hadde det saa hyggeligt igaar du – men du fortsatte vel om aftenen?»
Munchmuseet, MM K 563.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg fik nu dit brev fra Åsgårdsstrand, mange, mange tak for det – jeg ser du skriver naar du kan og du kan tro jeg er gla for det – ! Jeg hadde det saa slemt i- formiddag, derfor skrev jeg det første brev til dig – men det skulde ikke være noen bebreidelse fordi du ikke skrev – jeg vilde bare saa nødig bestemme selv at reise herfra før du sae hva du syntes. Jeg kan jo ikke vide om du kanske selv reiser strax til Berlin – men \paa/Aase lod det til at»
Munchmuseet, MM K 564.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg hørte fra A.N. at Du var i byen – og jeg tænkte, Du vilde skrive da – jeg ved godt, Du hadde meget at ordne der –»
Munchmuseet, MM K 565.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har snakket med Aase idag – jeg har hørt paa din og hendes samtale igaar – og jeg forstaar – jeg tror ialfald \jeg forstaar dig/. Du skal faa din vilje – jeg skal ikke paalægge dig noen tvang – jeg skal af hele min sjæl forsøge ikke at krydse din vei den tid du endnu blir her»
Munchmuseet, MM K 579.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 29.[??].18[??]. Se s. 1
«Ja idag fik jeg da din hilsen gjennem Aase – bedre end intet kan du vide – men hvor tusen gange heller jeg vilde set den skrevet ned af dig – men du har jo ikke for- vænt mig i det sidste med dine breve – har du vel – ? dette sier jeg ikke for og bebreide dig – jeg ved godt, at det undertiden er umuligt for dig og skrive til noen men oprigtig talt jeg trodde du vilde svart»
Munchmuseet, MM K 587.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 18.12.18[??]. Se s. 2
«Julaften er der alligevel noe over, – som altid blir igjen, men forfærdelig vemodig er den. Vil Du sende mig en hilsen den dag, saa blir jeg forfærdelig gla, men tre dage tar Dine breve – Aase skrev nylig til mig lidt – men det er ligesom vi er kommen saa væk fra hinanden – hun har skuffet mig, hun»
Munchmuseet, MM K 594.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Nu fik jeg brev fra Aase, hvori hun sier du er reist derop hvor du er – og lidt senere dit brev – tak du – jeg vidste næsten jeg maate faa \fra/ dig idag – Aa hvor jeg vilde ønske at jeg kunde si dig alt hva jeg føler og tænker og mener om det som for os to nu er det vigtigste – at jeg kunde udtrykke fuldstændig klart altsammen – men jeg kan det ikke – mange ting kommer ligesom indimellem ordene og der er saa mange smaa nuancer; som gaar væk – men forsøg du at forstaa det og tvivl ikke paa mig – men tro at hva jeg sier dig og hva jeg lover»
Munchmuseet, MM K 602.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Aase skrev om et fortvilet brev fra Dig – det var vel om mig, det er godt»
Munchmuseet, MM K 616.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg fik nu et brev fra Aase, hvori hun fortæller at H.N. har truffet dig – at du var tilsyneladende værre end noensinde – og at du hadde sagt ham, at du syntes det var saa frygteligt at jeg hadde det saa vondt – Er det muligt, at det er blit samtalen mellem dig og N.s nu – Skal de sættes ind i hver tanke, hvert ord vi vexler – hvorfor er det blit saan? Fordi Aase er venlig nok»
Munchmuseet, MM K 650.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg maa faa lov til at høre om Dig gjennem Aase og Inger? Jeg har ikke skrevet til Din tante først, hun skrev og bad mig la Dig være i ro til Du kunde arbeide – Gid Du ikke hadde leet af mig i Brunnen. »
Munchmuseet, MM K 653.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Gud give, jeg kunde føle det anderledes det er jo det som er det frygtelige, at jeg elsker dig ligemeget som før – tror Du ikke, der har været stunder. hvor jeg ønsket jeg hadet dig – som dengang i Nizza eller – ja mange mange andre ganger – men det er som jeg er besat af dig – jo haardere du gjør dig – jo mere modsat bliv jeg. – Og saa ber jeg dig hjælpe mig lidt. – Jeg har forsøgt i München – jeg har kastet mig ind i alt; som jeg kunde, for at slippe og være allene med alle tankerne, som bare dreiet sig om dig – aldrig omtrent var jeg allene – jeg turde ikke – for saa drak jeg for at slippe tankerne – saa kom Aases brev – uden et ord fra dig – saa var»
Munchmuseet, MM K 657.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«saa taktløse er menneskene – at Dig holder jeg af her paa jorden – \for/at Du ikke efterpaa skal beskylde mig for og ha sat noen ind i vort forhold – Spør Aase – hun staar mig vel nærmest – har jeg noengang hentydet til vort intimere forhold! –»
Munchmuseet, MM K 795.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 31.07.1900. Se s. 2
«
De bedste hilsener fra Aase og mig!»
Munchmuseet, MM K 799.   Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard. Datert 20.12.1903. Se s. 1
«Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nyt år. Nu begynder julerangelen her hjemme – den er nokså stiv! At spise gris sammen med sin familie 11 gange i en uge er sgu ikke så ganske ligetil en sag! Vi får se at rømme ud til Napoleon på St. Helena Kommentar (krigsministeren på Oscarsborg) et par dage og søge motion ved at klatre op og ned ad Håøen og gjennemstreife fæstningens underjordiske gange. – Til dine fiender ser vi aldrig mere noget. – Til påsken vilde jeg forbandet gjerne hjemsøge dig i Berlin, hvis der blev muligheds råd dertil! – Mange hilsener fra Aase. Hun skriver vist til dig senere i julen.»
Munchmuseet, MM K 800.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 18.11.1904. Se s. 2
«Aase beder mig hilse mange gange.»
Munchmuseet, MM K 802.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 30.10.1905. Se s. 1
«
Hilsen fra Aase!»
Munchmuseet, MM K 804.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.07.1906. Se s. 1
«For en uges tid siden gjorde Aase og jeg en liden tur til Tønsberg, hvor vi fordrev tiden med at spille billard. På veien steg vi af i Aasgaardstrand og gik forbi dit hus, hvor alt så velstelt og hyggeligt ud, med høie stokroser ved havegrinden. Da vi ikke vidste, hvem boede der, gik vi dog ikke indenfor, skjønt jeg jo kunde havt lyst til at gjense «forførelsens lysthus» og «palmelunden». Skriv snart til os, og lad os altid vide din adresse. Jeg adresserer dette brev forsøgsvis til Weimar, i håb om, at postmesteren er en så dannet mand, at han kjender berømthederne i sin egen by.»
Munchmuseet, MM K 807.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 22.03.1907. Se s. 1
«
Mange hilsner fra Aase»
Munchmuseet, MM K 808.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 16.09.1907. Se s. 1
«For Aase og mig har Stangs død været et frygteligt slag. Så ædel og fin og virkelig stor mand som ham har jeg ikke kjendt. Og vi var blevet meget nære venner. Han tog del i alt vort som vi i hans. En trøst er det, at Norges ungdom idag gir ham den ære, han tilkommer. Efter begravelsen spiser fru Stang og børnene middag hos os. Hun er stortartet kjæk. Men tabet er for hende forferdeligt. Jeg ved, at også du holdt af Stang og sørger over hans meningsløst tidlige bortgang.»
Munchmuseet, MM K 811.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 21.05.1908. Se s. 1
«Tak for dit varme, gode brev. Igaar blev Aase begravet – fra Vestre Akers kirke. Din søster lagde fra dig en deilig, stor krans af hvite liljer og tulipaner paa kisten. Og idag har jeg faat din buket fra Warnemünde.»
Munchmuseet, MM K 829.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 04.04.1934. Se s. 1
«Desværre har jeg ikke videre kjennskap til hvad der kan ha hendt i Aasgårdstrand i årene 1900–1905. Det var vel i disse årene Aase og jeg besøkte dig der og du fortalte oss den muntre historie om din avstraffelse av «Banditten», og om hvorledes du blev båret på gull- stol – som du mente vesentlig skyltes de hyldendes lyst på dine kirsebær. Men noe om komplotter mot dig husker jeg i alle fall ikke.»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 4
«Kan hilse fra Aase Nørregaard som jeg fik et nydeligt billede af til bogen – hun skal være med, hun er begavet og din elev!»
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 3
«Thiiss Værk, som Fru Nørregaard har tilbudt os laant i 14 Dage – – det var meget snilt af hende ‹da› det jo er elegant, men hun vilde vel vi skulde faa ‹den› store Fornøielse, – det er jo for den største Del om din og Vigelands Kunst. –»
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.02.1904. Se s. 1
«Saasom vi har ventet paa at høre lidt fra Dig, og saa vanskeligt det har været derfor at faa sendt Dig Brev, paa Grund af, at vi ikke har havt din Adresse. – Nu har vi da faaet høre af Fru Nørregaard, at Du er i Paris og har det bra, og at vi kan sende vort Brev til 82 \Berlin/ som hun ogsaa gjør med sit Brev, da hun sagde og, at Du maaske kommer om 8 Dage tilbage til Berlin. – Gud ske»
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 4
«Inger mødte Fru Nørregaard for- leden, hun fik ikke tale med hende da Inger var i Sporvognen, men hun forstod at der maatte være noget rigtigt fornøieligt, da hun var saa straalende. Hun havde været i Berlin, kanske truffet Dig, mente I, – hun raabte noget ind i Sporvognen, men som In ikke kunne høre. –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 12
«Den får prygel der skal ha det sa fru Nørregard – Redegjørelse i avisen – Jeg havde god samvittighed –»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«Her har været megen influenza i vinter – jeg havde en liden snev deraf – men det varede blot en dag – Ser I noget til Nørregårds – jeg vilde gjerne Inger skulde gå op til fru Nørregaard med den lille gutten (billedet i U‹uhrskiven›) De har gjort mig mange tjenester – og det kunde jo osså være morsomt for Inger at træffe dem – Jeg husker ikke deres privatbolig men Nørregårds kontor er i Kirkebakken»
Munchmuseet, MM N 937.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.5.1908. Se s. 3
«– Brevet { … }\har/lagt i Lommen længere Tid – Nu { … }hører jeg at fru Nørregaard er død – så sender jeg Brevet og får siden fortælle Dig mer om her –»
Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
«Hvad mener { … }Du og Nørregaard om at lade et Norskt Aaklæde h{ … }ænge op – Kavli og Lund har Udstilling i Berlin – Det er en forsukret kunst – Kavli synes at have sat det som opgave at høste Frugterne af mine Minehul –»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 1
«Tak for Brevet    Jeg vidste om Fru Nørregaards Død – Det var et stort Tab for mig – For Nørregaard var det en Amputation»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
« med fru Aase Nørregaard fortalte jeg henne hvad min bror har sagt om min tante: «Tante hadde blitt en stor kunstnerinne hvis hun hadde reist ut og satt sig inn i kunsten.» Fru Nørre- gaard svarte mig: «Derfor er han blitt sånn ene- stående kunstner, han slekter på to familier.» Min tante og Jørgen Sørensen hadde en del felles. Jørgens{ … }mor var født Holm, og min mors mormormor var født Holm. – Der har vært en del ‹skumleri› blant vår slekt. Og meget er kommet frem til min bror på en usannfærdig måte.»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
« med fru Aase Nørregaard fortalte jeg henne hvad min bror har sagt om min tante: «Tante hadde blitt en stor kunstnerinne hvis hun hadde reist ut og satt sig inn i kunsten.» Fru Nørre- gaard svarte mig: «Derfor er han blitt sånn ene- stående kunstner, han slekter på to familier.» Min tante og Jørgen Sørensen hadde en del felles. Jørgens{ … }mor var født Holm, og min mors mormormor var født Holm. – Der har vært en del ‹skumleri› blant vår slekt. Og meget er kommet frem til min bror på en usannfærdig måte.»
Munchmuseet, MM N 3335.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se s. 3
«Gaa op til Nørregaards er Du snil og spør Fru Nørregaard – Jeg venter på Beskjed fra Dig om Du kommer {t}Telegrafer»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 177v
«Fru Nørregård fortalte jeg dette – Puh sligt noe kan jo alle gjøre sligt vrøvl sa hun spidst Ja tænkte jeg sligt kan jo alle si som ikke kjenner forudsætningerne»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 26r
«Og Tonløst sa jeg så – Vil de – frøken Carlsen – holde mig i hånden – jeg er så ensom – Jeg følte stemmen var kold»