Schies Transportkompagnie

Transportbyrå. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2025.    Brevutkast. Datert 1902 . «Deres Brevkort modtaget! I den Anledning følgende Bemærkninger –»
Munchmuseet, MM N 3723.    Brevutkast. Datert 1902 . «Ich erkläre hierdurch»

Brev fra Schies Transportkompagnie til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1324.   Brev. Datert 08.02.1902 .  

Schies Transportkompagnie er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 226.   Brev fra Wilhelm Grimsgaard.
«Har gjennemseet hele huset og atelieret, ligesom jeg har seet efter \blandt./ rammelederne, men intet fundet. Skulde \det/ ikke det være nogen av dem, jeg sendte ind til Schee; nogen \han/ har nu har deponert \dem/ hos advokat Nørregaard? Det var 23. plader..»
Munchmuseet, MM K 798.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Det er meget beklageligt, at du har mistet dine træplader. Jeg har bedet Schie lade anstille undersøgelser i Aasgårdstrand, om de endnu skulde kunne findes. Men derom er der vel kanske lidet håb. Et erstatningssøgsmål er imidlertid en meget vanskelig ting. Hvorledes skal du kunne bevise, at de savnede plader overhovedet har været i Schies besiddelse, når du ikke har ladet ham give dig en specifi- ceret kvittering? S. påstår, at han har lagt alle træpladerne fra den lille kasse over i den store og at de blev lagt således, at de umulig kunde falde ud. Hvorledes da bevise, at de savnede 8 plader var i den lille kasse? Selv om du kunde godtgjøre, at kassen ved sin»
Munchmuseet, MM K 822.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Schies Transportbureau har idag hentet hos mig 12 malerier, med ordre om at sende dem strax til dig og assurere dem underveis for 5000 kr.»
Munchmuseet, MM K 837.   Brev fra Aase Nørregaard.
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard.
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
Munchmuseet, MM N 201.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«måde løiet og benægtet – så jeg forstår ikke at medliden{ … }følelse skal kunne virke her fra min {s}Side – Hvis Norsk Lov ikke beskytter Folk fra på denne Måde at ruineres eller ødelegges for årelangt arbeid – har slige frække Herrer som Schie ‹&› Co. et godt Lig at arbeide under men jeg syns»
Munchmuseet, MM N 843.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.2.1902 . Se bl. 1r
«Her{ … }med to Fotografier tat med et lidet Apparat jeg har anskaffet mig – Du ser jeg har omtrent tat af mig Barten – Jeg har havt Ubehageligheder med Schies Transportkompagni der har været skandaløs {Ach}skjødesløs med mine Arbeiders Forsendelse – Det er noget jeg ikke kan få {e}Erstatning for – Jeg udstiller først til { … }Våren i April da jeg har modta{ … }get meget»
Munchmuseet, MM N 1913.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1902 . Se s. 2
«Schie ikke gad sende mig men udenvidere sendte med nogle andre Malerier til Aasgaardstrand (De ved jeg sendte et Brev og bad Dem la Schie sende alle de Kasser der stod i Stor- things gaden –) hid) Dette havde jeg også personlig sagt ham – Nu har jeg da atter ladet Schie sende alt tilbage til Kristiania hvad han sendte til Åsgaardstrand og deri\blant/ skulde jo den tilspigrede Kasse (hvori mine Træskjæringer lå) { … }være Af de få Blandt de Træsnit der er hidkommet findes»
Munchmuseet, MM N 1915.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902 . Se bl. 1r
« Jeg har fra Schie fået et meget hoverende Brevkort hvor han fortæller at 23 Træplader er funnet i Aasgårdstrand – hvis dette blandt disse de savnede Træplader finnes er det jo udmærket – men det forandrer jo forandrer jo ikke hans Sagen – Kassen var derfor lige skandaløst indpakket og det forandrer jo ikke det at jeg i 3 Måneder er opholdt og forsinket og at han omtren udførte omtrent hver af mig givet ordre forkjært – At jeg for en Uge siden får et lidet Maleri sendt (som han altså»
Munchmuseet, MM N 1920.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902 . Se bl. 1r
«Indlagte Brev er {K}Copi af et til { … }Schie afsendt»
Munchmuseet, MM N 3279.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 3.2.1902 . Se bl. 1r
«Jeg sender Noticer eftersom de kommer mig i Hode. Vær så snil at sende mig disse tilbage    Sagen er vigtig – det gjælder hele min Mappe jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har idag fået Beskjed om at Schie har fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar da samtlige 11 Træplader er drysset væk hos ham eller på Reisen – Jeg forstår ikke annet end at en Fordring på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres og må kunne gjennemføres.»
Munchmuseet, MM N 3286.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 10.2.1902 . Se bl. 1r
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
Munchmuseet, MM N 3286.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 10.2.1902 . Se bl. 1r
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»