Aas Transport

Transportbyrå. Norge

Brev fra Aas Transport til Edvard Munch

Det finnes brev fra Aas Transport til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Aas Transport er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 291.   Brev fra Thorolf Holmboe.
«sender Dig 15 mærkelapper, haaber Du kommer et stykke paa vei med disse. – Vil Du sende Dine arbeider direkte fra Kjøbenhavn eller fra Christiania? – Olaf Aas er speditør. Han siger at sendingen maa afgaa herfra senest 18de december for at være i Budapest 15de januar. Trykte anmeldelses blanquetter har jeg ikke faaet – skriv derfor anmeldelsen paa almindeligt papir. De tre vedlagte sedler er for kasserne – adressen. Den tre anden – certificatet – maa Du faa Din speditør i Kjøbenhavn til at udfylde. – Fragt betaler»
Munchmuseet, MM K 4482.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger skrev om nogle en Kasse Raderinger, der er staaende i længere Tid hos Aas, Du har vel faaet dette Brev? I er idag hos Laura. –»
Munchmuseet, MM N 3286.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 10.2.1902 . Se bl. 1r
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
Munchmuseet, MM N 3286.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 10.2.1902 . Se bl. 1r
«Den hos ham beroende store Kasse vil jeg osså overlade Aas»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 187).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 18.3.1902 . Se s. 1
«Da De er «indviklet» i Sagen må jeg be Dem om at telefonere til Brandt at «Skrig» overlades Aas’s Transportkompagni.»