Houens legat

Legat. Norge

Houens legat er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 840.   Brev fra Aase Nørregaard.
«Men nu maa vel Sivert snart komme tilbage og da blir det vel lidt. En som ofte spør efter Dem er statsraad Stang. Det er en forferdelig hyg- gelig og elskværdig mand. Paa onsdag er han buden her i et mindre selskab og jeg vil da spørge ham om, hvordan det gaar med Houens legat. Har De hørt noget om det? – Fortæl om De har noget haab.      Jeg saa De søgte i aviserne. – –»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard.
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
Munchmuseet, MM K 1223.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Jo jeg synes det er rimeligt at du får stipendium et år til eller iallefald en mindre portion, thi du kan jo ikke for at du ikke har fået benytte det som du havde ønsket det; søg allesammen, statens, Schaefferske og Houens legat.»
Munchmuseet, MM K 1226.   Brev fra Erik Werenskiold.
« Lev vel, hils Gunnar Heiberg, om du ser ham; sig at jeg har fåt brevene, men udsigterne er små i Houens legat, for der er to nye høirefolk i bestyrelsen.»
Munchmuseet, MM K 1228.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Du er ikke for gammel til at søge Houens legat. Men iår tviler jeg på at der blir mer end det ene malersti- pendium, som allerede er optat af Erich- sen; han havde det første år ifjor, og det er toårigt. Men du kan prøve og holde ved næste år; jeg anser dig \naturligvis for/ selvskreven og skal gjøre hvad jeg kan.»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Mange Hilsener fra Inger, vi seer Du søger Houens Legat – haaber Du faar det!»
Munchmuseet, MM N 768.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1891 . Se s. 3
«Jeg må be en af dere – kanske helst Andreas – at forhøre sig hos Bureauchef Grundt i Kirkedepartementet om en ansøgning fra mig om Houens legat er ankommen – Det haster da indleveringstiden er udløben om 3 uger. Isåf De måtte skrive mig til derom –»
Munchmuseet, MM N 3666.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Ikke datert. Se s. 1
«Ansøgning om Houens legat»
Munchmuseet, MM N 3666.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Ikke datert. Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge { … }departementet om at komme i betragtning ved uddelingen af Houens legat for bildende kunstnere.»
Munchmuseet, MM N 3667.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 3.2.1891 . Se s. 1
«Ansøgning fra Maler Edvard Munch om Houens Legat»
Munchmuseet, MM N 3667.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 3.2.1891 . Se s. 1
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge Departementet om at komme i Betragtning ved Uddelingen af Houens Legat for bildende Kunstnere»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 67r
«A. C Houens Legat for K og  …  Bureauchef Grundt Kirkedepartementet»