Wilhelm Grimsgaard

Wilhelm le Fèvre Grimsgaard (1868–1937)
Norsk lege. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Grimsgaard

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 786.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Wilhelm Grimsgaard til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 225.   Brev. Datert 26.11.1901. 
« Herr. Edvard Munch, Kunstmaler. Hotel Janson. \(R. Wierchalla)./ Mittelstrasse 53.–54. Berlin N.W.» 
Munchmuseet, MM K 226.   Brev. Datert 17.02.1902. 
« Hr. Edvard Munch Lützow str. 82 Berlin» 
Munchmuseet, MM K 227.   Brev. Datert 26.02.1912. 
«Vil De gjøre mig en tjeneste, Munch? De husker nok en fattig gut, Alf Amundsen, fra Aasgaardstrand som var Deres elev dernede i 3 sommere; nu har han sparet sammen saa meget ved sit arbeide, at han har kunnet holde sig herinde paa Kunstakademiet siden oktober ifjor. Nu er hans midler opbrugte, og faar han ikke hjælp, maa han desværre nu avbryte sin undervisning her; han har faat ½ friplass. Nu var det hans hensigt at søke sig en plass i eftermiddagstimerne, da helst i en dekorations forretning eller lignende. Hertil trænger han selvfølgelig attester, og det var herom jeg vilde be Dem være ham behjælpelig. Vil De i tilfælde sende mig attesten. Undskyld det bryderi, jeg skaffer Dem. » 
Munchmuseet, MM K 228.   Brev. Datert 14.09.1912. 
«De har vel studeret paa, at jeg ikke har git Dem besked om Deres søster. Men først var Aal bortreist og siden da jeg konferrerte med ham, hørte jeg han selv hadde talt med Dem og som jeg forstod av ham, hadde I truffet en avtale om at prøve Deres søster i privat- forpleining i Lier. Dermed var jo saken avgjort og min indblanding derfor unødig – – Jeg har gjennemgaat Deres søsters sykehistorie, da hun laa paa Gaustad og ser herfra, at hun ialfald talte om og skrev meget om selvmord – hun har dog ikke selv gjort forsøk herpaa; en gang putted hun sne ind paa brystet for at faa lungebetendelse; hun har derimot været rastløs, flakket om, og man maa jo være forberedt paa, at slikt vil gjenta sig i privat forpleining – omend Aal sa’e, hun nu var roligere i den senere tid. – Saa var det» 

Wilhelm Grimsgaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.06.1906. Se s. 3
«Dr. Grimsgaard er nu fraflyttet Asgaardstrand. Han er blitt Distriktslege nordpaa. –»
Munchmuseet, MM N 2025.   Brevutkast fra Edvard Munch til Schies Transportkompagnie. Datert 1902. Se s. 4
«Sluttelig tillader jeg mig at spørge Dem om – hvilken Erstatning De har tiltænkt Dr Grimsgaard som De uden min Opfordring har bebyrdet med en Masse Arbeide – Eller skal jeg osså betale det?»
Munchmuseet, MM N 3287.   Brev fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 10.2.1902. Se bl. 1r
« S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …  …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h{sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»