La Régence

Kafé og restaurant. Paris, Frankrike (161-163, Rue Saint-Honoré).

La Régence er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 399.   Brev fra Tullik Ihlen.
«besked om, hvordan jeg skal faa se, hvad han har gjort, saa ville jeg være forfærdelig glad. Kan Du saa skriv til Café de la Regence er Du snil»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen.
«paa Regencen, bad opvarteren om at bede mig komme bort til sig, og var yderst aimable, men heldigvis kom Segelckes i samme øieblik. Heiberg havde seet mig gaa bort til hende, og sendte bud til mig, før han kjendte mig, forat spørge om det ikke var skuespillerinden frk. Løvgren, Per Lassons elskerinde samt alle andres osv. Hun begyndte at fortælle mig sit levnetsløb og vilde sætte stævne til idag, men gudskelov er jeg da forhindret. Med min bedste vilje er det mig ikke mulig at udstøde en hørlig lyd. – Jeg blir her et par dage til, til jeg faar en kjole, saa reiser jeg til Marlotte eller Grez og er en stund, og dit er jo bare en times tid, kjender du de stederne, de skal være saa fortryllende. Segelckes har boet der et par dage, for han har været saa daarlig af nervøs kardialgi; men du store min, hvor han er udholdende i rangelveien, han vil fortsætte, selv om han er syg.»
Munchmuseet, MM K 501.   Brev fra Tulla Larsen.
«Ja, jeg maatte jo skrive det brev til dig, og skrive netop hva jeg skrev, jeg gik og tænkte mig – \saa/ rasende paa dig, \en dag/ – at jeg tog en vogn til Regencen (desverre det eneste sted i Paris – hvor vi kan gaa allene uden at risikere noget) og satte mig ned og skrev. Der har du det.»
Munchmuseet, MM K 512.   Brev fra Tulla Larsen.
«Ved du, at jeg pludselig idag på Regencen opdager min søster og svoger som kom fra Wiesbaden for at træffe sin søn her, – jeg kan ikke si, jeg er videre gla netop nu – maa nu være her i byen et par dage sammen med dem i denne skrækkelige varme. – de sier, jeg skal reise sammen med dem»
Munchmuseet, MM K 1927.   Brev fra Stanisław Przybyszewski.
«Es war noch nie so schlimm wie jetzt. Und es geht immer schlimmer. Ducha hat an dich von Norwegen an Café de la Regence einen Brief geschrieben. Hast du ihn bekommen?»
Munchmuseet, MM N 7.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se s. 1
«Jeg måtte ud – Jeg { … }bestemte mig til at gå ud og ned til Cafe Regence og finde avertis- sementet i m Morgenbladet – Jeg gik nedover { … }St. Honore – Ned ved Madeleine Kirken – begyndte det at myldre af Men mennesker – det va og uafladelig tykt af uafladelig kjørende {i}– hvor lydløst hjulene gled rullede – man hørte blot noen smæld af h de regelmæssige klap af hovene mod asfalten.»
Munchmuseet, MM N 8.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 1r
«I Cafe de la Regence fik jeg blade{ … }t jeg søgte efter. –»
Munchmuseet, MM N 734.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 5.5.1885 . Se s. 1
«Befinder mig nu velbeholden i Paris; har et udmærket logis i samme gård som mine kam- merater. Var i går i teatret og så Judic spille. Sad derefter i cafeen «{d}De la regence» den som er så berømt på grund af at revolutlonsmændene havde sine sammenkomster der. Jeg har forresten ikke seet noget videre af byen da jeg kom mulig igår – – Jeg har hidentil levet meget godt om end ikke billigt.»
Munchmuseet, MM N 741.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.11.1889 . Se s. 4
«Jeg må nu hjem og pakke sammen, jeg flytter i morgen men  …  ved ikke rigtig hvor jeg skal hen. Dette er skrevet på Regencen Re revolutionsmændenes gamle cafe. På et Ved et bord tværsover for mig sidder nogle ivrige s{ … }hackspillere – hvoriblandt flere er de mest berømte i verden.»
Munchmuseet, MM N 746.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890 . Se s. 2
«Imellem er jeg i Paris og træffer de andre – i almin- delighed på Regencen – der samles Scandinaverne –»
Munchmuseet, MM N 748.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890 . Se bl. 1r
«Er ankommen til Havre og alt vel når undtages en meget ubetydelig forkjølelse jeg fik ombord og som nødsager mig at bli her et par dage – Breve får du adressere til Cafe de la Regence Plase de Theatre {F}francais ellers f Theatre F»
Munchmuseet, MM N 1100.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1896. Se s. 3
«{ … }Alle vi der bor her i {q}Qvarter Latin – holder os her og – Det tar for lang tid at gå «til byen» d.v. ‹l›. omkring Cafe de la Regence { … }hvor der  …  er norske aviser –»
Munchmuseet, MM N 2902.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.10.1920 . Se bl. 1v
« »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926 . Se s. 2
«jeg påtage mig at leve for 4 kroner dagen hvis jeg havde lidt Penger – Jeg har et stort { … }pent værelse naturligvis i et mindre hotel – for 4,50 kr – Men kan få bra for 3 kr. dagen – Chokolade og to horn på Regence koster 50 øre»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926 . Se s. 2
«Jeg spiste idag en middag med vin på ‹Leon› 4 retter og vin for 1 krone – Udmærket middag på  …  koster med vin 4 kr – En auto fra Regence til Lilas 50 Øre – Jeg En dress kan man få for 50 kr – Men franskmænd liker sig ikke og ser stygt på valutahyænerne»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926 . Se s. 2
«Her sidder på Regence og ser Place de Theatre Francais skumre – Kan hilse fra Lilas – og Versailles og Boulevard des Italiens – og Pikene små –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926 . Se s. 4
«»