Per Lasson

Peder Carl Lasson (1859–1883)
Norsk komponist. Bror av Oda Krohg, Bokken Lasson m.fl.

Relaterte personer

Les mer

Per Lasson er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«paa Regencen, bad opvarteren om at bede mig komme bort til sig, og var yderst aimable, men heldigvis kom Segelckes i samme øieblik. Heiberg havde seet mig gaa bort til hende, og sendte bud til mig, før han kjendte mig, forat spørge om det ikke var skuespillerinden frk. Løvgren, Per Lassons elskerinde samt alle andres osv. Hun begyndte at fortælle mig sit levnetsløb og vilde sætte stævne til idag, men gudskelov er jeg da forhindret. Med min bedste vilje er det mig ikke mulig at udstøde en hørlig lyd. – Jeg blir her et par dage til, til jeg faar en kjole, saa reiser jeg til Marlotte eller Grez og er en stund, og dit er jo bare en times tid, kjender du de stederne, de skal være saa fortryllende. Segelckes har boet der et par dage, for han har været saa daarlig af nervøs kardialgi; men du store min, hvor han er udholdende i rangelveien, han vil fortsætte, selv om han er syg.»
Munchmuseet, MM N 580.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 2
«Den har jeg fåt af Bentsen Kommentar – den af Lassen – Ern ikke morsom den bly‹tungste› – De kikket på den begge to – deres hænder mødtes»
Munchmuseet, MM N 585.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890. Se s. 4
«Den har jeg fåt af Bentsen Kommentar og den af komponist Lassen»