Bentsen, Bentzen

Litterær figur, som er en bekjent av fru Heiberg fra barnsben av. Det blir antatt at han har vært hennes elsker. Omtalt som litterat. Antakelig samme figur som Literat B.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 503, s. 12
MM N 580, s. 1
MM N 580, s. 1
MM N 580, s. 2
MM N 580, s. 2
MM N 585, s. 2
MM N 585, s. 4
MM T 2771, bl. 20r
MM T 2771, bl. 20r
MM T 2771, bl. 20r
MM T 2771, bl. 20r