Literat B.

Antakelig forkortelse for Bentsen / Bentzen, som også omtales som litterat.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 519, s. 4
MM N 597, s. 2
MM N 597, s. 3