Napoleon på St. Helena

Her sammenlikner Harald Nørregaard sin venn Georg Stang, som var kommandant på Oscarsborg festning, med den eksilerte Napoleon I på St. Helena.