Akershus slott

Bygning. Oslo, Norge

Les mer

Akershus slott er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4437.   Brev fra Karen Bjølstad.
«bedre med Tiden. – Og saa blier det vel bedre her og med Snobbe- riet, der er jo meget at ærgre sig over, – for nu skal der indsamles til Kroningsgave landet rundt. – Kongeparet skjæmmes aldeles bort, – og faar de selvfølgelig ingen For- pligtelse til at støtte her og der hvor det trænges, de har jo nu alle rede vist en \saadan/ Knaphed. – \Indsamling til/ Akerhus Restauration skulde jo nu til og Kongen burde jo her sætte sig i Spidsen, for at faa Følge efterpaa, for saa gaaer det jo til. – – Du har vel læst om Mikkelsens Gave og Haakonhallen, der har fulgt en Hale efter ad Riger, som aabner sine Punge og det er jo bra, om det end er pudsigt, at det skal til.»
Munchmuseet, MM N 2484.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 8.8.1935 . Se bl. 1v
«Ich habe oft gedacht das es schöner gewesen wäre wenn ich Sie und Ihre familie in Hvidsten empfangen hatte anstatt in Oslo – Es {v}Ich war ja in Sinne damals in Oslo gepeinigt und unruhig Es war die Stadt die meg mich beunruhiget hätte – Es war doch sehr schon damals am Abend unter die alten Burg Akershus – Es hat die Stimmung von der alten schone unvergezsliche Stunden in Hvidsten Kragerö – Kösen Elgersburg und Warnemunde –»
Munchmuseet, MM N 2672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Es war schön die Abendstunde unter den alten Burg Akershus – Aber wie hier in Kragerö Kösen Elgersburg und Warnemunde konnte es nicht sein – Die Stadt hat mir zu viel aufgeregt –»
Munchmuseet, MM N 2679.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ich sitze in alten Stube in Nedre Ramme und denke an alten Tagen – Unsere unvergestliche Zusammensein in Kösen Elgersburg Warnemünde – Kragero Hvidsten und am Akershus in Oslo»
Munchmuseet, MM N 2682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Meine gedanken gehen zuruck Ich denke an die schönen Tagen wir zusammen lebte in Kösen, Elgersburg und in Warnemünde – Auch in Kragerö und hier. Auch denke ich an die stimmungsvollen Stunden Abend unter der alten Burg { … }Akershus in Oslo –»
Munchmuseet, MM N 2970.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«det er rigtigt at den idyl der som nu Tordensskjolds plass er med raadhuset til høire y{ … }pperli virkende – Akershus stikker sin pragtfulde profil uti mot fjorden – Fjo Sjø og søluft sendes frit og uhindret bredt ind over mot Eidsplads plads {og}– Karl Johansgd og Sudenterlunden der altid vil bli midtpu centrum i Oslo»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 17
«koncerten, medens det var den på fæstningen, der skulde benyttes. Da jeg kom til det førstnævnte sted, fandt jeg turnhallen fuld- stændig oplyst og folk strømmende ind; jeg troede derfor alt var i orden. iMen da jeg kom ind fandt jeg intet spor til nogen koncert og f fik jeg til min overaskel- se vide, at der skulde holdes opbyggelse her. Pludselig slog det ned i min hukommelse at det skulde være etsteds på fæst- ningen. Det forteste jeg kunde st sat for jeg nu didhen. og nåede endelig efter flere andre  … uheld den rigtige turnhal. Da jeg tråd- te frem på brædderne, var sangen i fuld gang. Foruden os deltog løit- nants Magnus’s øvrige sangforeninger. (Fabrikfolk{,}og underoficerer)»