Vera

Litterær figur i Munchs litterære skisser, antakelig basert på Oda Krohg. Munch hentet navnet Vera fra Hans Jægers novelle «Et Kys og En Forsoning» i Novelletter (publisert 14. desember 1889), der Christian Krohg opptrer under navnet Bjørk. I Munchs litterære skisser skildres Veras kompliserte forhold til ektemannen Christian Krohg og hennes elskere Hans Jæger, Jappe Nilssen og Gunnar Heiberg. Vera opptrer også i Hans Jægers romaner Syk kjærlighet (1893), Bekjendelser (1902) og Fengsel og fortvilelse (1903).

Kilde

  • Fosli, Halvor: Kristianiabohemen, Byen, miljøet, menneska. Oslo 1994.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 2
MM N 518, s. 3
MM N 518, s. 4
MM T 2893, bl. 29v
MM T 2893, bl. 29v
MM T 2893, bl. 31r
MM T 2893, bl. 31r
MM T 2893, bl. 31v
MM T 2893, bl. 32r
MM T 2893, bl. 32v
MM T 2893, bl. 33v
MM T 2893, bl. 33v
MM T 2893, bl. 34r
MM T 2893, bl. 36r
MM T 2893, bl. 36r