Nansen

Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch selv. Munch hentet navnet fra Hermann Colditz' roman Kjærka; et Atelierinteriør fra 1888. Navnet Nansen anvendes også i fortellingen om Fru Heiberg, hvor Munch i de fleste tilfeller anvender navnet Brandt.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 467, s. 1
MM N 467, s. 2
MM N 636, s. 2
MM N 2829, bl. 2r
MM T 2761, bl. 11v
MM T 2761, bl. 29v
MM T 2761, bl. 29v
MM T 2761, bl. 36v
MM T 2761, bl. 37r
MM T 2761, bl. 37r
MM T 2761, bl. 37r
 

Les mer