Kristian

Et av figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Erik og Bernhard.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 469, s. 2
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 1
MM N 584, s. 4
MM N 587, s. 3
MM N 595, s. 1
MM N 595, s. 1
MM N 18, s. 3