Bernhard

Et av den litterære figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Erik og Kristian.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 120, s. 2