Erik

Et av figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Kristian og Bernhard.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 494, s. 2
MM N 494, s. 3
MM N 494, s. 3
MM N 494, s. 4
MM N 574, s. 3
MM N 574, s. 3
MM N 574, s. 4