Torvald Stang

(1865–1914)
Norsk jurist. Bror av Klemens og Georg Stang. Forlovet med Olga Buhre. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Torvald Stang

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1760.    Brevutkast. Datert 1909–1914.
«Ja kjære gamle ven vi blir gråhærdede Oldinge og alle vore Venner dør om os – Jeg kan ennu ikke si eller ta noen Bestemmelse – jeg skulde gjerne ta en Passiar med Dig – og en Kjøretur»
Munchmuseet, MM N 2030.    Brevutkast. Ikke datert.
«Du gjorde mig en stor {t}Tjeneste hvis Du vilde skrive under et lidet Pengelån for mig – Jeg har reist hidop forat male men hele Sommeren er gået tabt på {g}Grund af Pengemangel – Jeg har forsøgt {alle}på alle Kanter uden {r}Resultat – Nu holder jeg på at hives ud af Hotellet – – Altså enten lån mig lidt selv eller lån mig Dit Navn »
Munchmuseet, MM N 2031.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
«Hvordan går det – ? Vi har på hver sin Måde – fåt føle det –»

Brev fra Torvald Stang til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 8 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1077.   Brev. Datert 09.07.1888. 
«Jeg sender dig herved Kr 10 jeg kan desværre ikke sende mer med det samme men jeg skal sende mere den 16 denne måned hvis du til den tid opgiver din adresse. De 2 tuber skal jeg sende skr straks jeg får penge til at kjøbe dem. Her er alting trist og kjedelig, ingen mensker i byen, Holmsen kom idag» 
Munchmuseet, MM K 1078.   Brev. Datert 31.07.1889. 
«Tak for dit siste brev det var rigtignok ikke meget opmuntrende i økonomisk henseende, men da du nu have fåt stipendiet vilde jeg være meget taknemlig om du kunde låne mig mo nogle penge Jeg er nemlig rent ille ute jeg skal den 9de på Kaholmen og eier ikke et øre, desuden er alle mine løsøre i Folkebanken så jeg ser ingen anden udvei end at bede dig. Hvis du vil låne mig skal» 
Munchmuseet, MM K 1079.   Brev. Datert 30.03.1897. 
«Du kan faa 400 Kroner paa Vexel her med de af Dig nævnte Navne. Du faar da ac- ceptere Vexelen – den kan udstedes paa 4 Maaneder – en af de 3 Her- rer faar udstede og endossere den de 2 øvrige ligeledes endossere. For at faa anbragt Vexelen her maa desuden jeg staa som sidste Endos- sent. Vexelen kan senere fornyes med passende Afdrag.» 
Munchmuseet, MM K 1080.   Brev. Datert 01.07.1897. 
«Undskyld at jeg ikke før har skrevet til Dig men Du ved hvorledes jeg har det med at skrive. Det er meget vanskeligt at sige om Du bør holde Udstilling her eller ikke. Noget nævneværdigt Udbytte blir der neppe paa denne Tid af Aaret – her er svært varmt. Hvis Du kan betale Efter- kravet paa Kasserne og Du foreløbig ikke har Brug for disse i Kristiania kunde Du jo komme herned og se Tiden an. Martens er ikke hjemme» 
Munchmuseet, MM K 1081.   Brev. Datert 06.05.1905. 
«Som jeg sagde Dig da Du var hernede var jeg i en svær Pengeknibe, denne har nu blit værre og værre saa jeg for Øieblikket er i en fortvivlet Situation. Faar jeg ikke snart laant Penge er det forbi med mig. Jeg har laant saa meget jeg kan ved Hjælp af Familien men da disse ikke har Penge selv kan de ikke mere. Hvis jeg glider over Krisen og kan faa laant tilstrækkelig til dette» 
Munchmuseet, MM K 1082.   Brev. Datert 18.06.1908. 
« Edv Munch 30 am Strom Warnemünde» 
Munchmuseet, MM K 1083.   Brev. Datert 17.01.1911. 
«Glædelig Jul og godt nyt Aar! Jeg har desværre ikke havt nogen glædelig Jul og heller ikke endnu noget godt nyt Aar. Jeg blev nemlig syg lille Juleaften og maatte gaa til Sengs hvor jeg blev lig- gende og hyle af Mavesmerter hele Julen ligetil Nytaar I den glade Juletid havde naturligvis Fan Tid til at se til en Pasient saa jeg havde det noksa vont. Siden har jeg skrantet og har først i det allersidste begynt at sidde oppe om Nætterne. Men nu er jeg bra og faar saa ta mit Mon igjen – med al for- sigtighed.» 
Munchmuseet, MM K 1084.   Brev. Ikke datert. 
«borte fra Kristiania, at jeg tror Bankerne der vil laane noget paa mit Navn.» 

Torvald Stang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 131.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 29.05.1889. Se s. 4
«Du har det vist ondt om dagen, jeg har så ondt af dig, kan så godt tænke mig og sætte mig ind i alle de rare følelserne som kommer op i dig, når du tænker på hende. Ja, jeg synes nu lige- så stor synd i Stang! –»
Munchmuseet, MM K 329.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 31.10.1909. Se s. 2
«Gud vet forresten hvad du bestiller i Kristiansand? Er det Stang du pløier med eller er det Kragernes by som fortroller dig eller er det en mø? «Vogt dig, mit barn  Kommentar–» Man kan som bekjendt aldrig være forsigtig nok i valget av sine barns forældre.»
Munchmuseet, MM K 457.   Brev fra Vilhelm Krag. Datert 24.01.1897. Se s. 1
«Torvald Stang er som sædvanlig så doven, at han ikke gidder skrive, men han har nu gået i flere dage og formanet mig til at sende dig un- derretning om, hvordan alting går»
Munchmuseet, MM K 513.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«hvor længe du blir i Kristianssand hos din ven Stang? Lørdag morgen reiser jeg ud til Grez igjen; da reiser min søster hjem. –»
Munchmuseet, MM K 519.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«– saa daarlig endda. jeg er saa bedrøvet over det! Skal hilse dig mange gange fra Stang som jeg opsøgte i Xsand. Min tur var udmærket – Nordsøen som et speil hele tiden – hvad synes du. Jeg forkjølede mig foresten ombord, saa jeg er ikke bra nu. Du maa saa snart som muligt telegrafere eller telefonere til mig. 8174 – Jeg kommer hjem imorgen formiddag.»
Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 3
«har lagt for at isolere dig fra dine venner, så han kan blive alene tilbage. Gjerløff, Th. Stang og jeg har talt rolig om det senere.»
Munchmuseet, MM K 843.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892. Se s. 1
« Hvis ikke De har truffet Deres ven Th. Stang, saa kan jeg hilse fra ham. Vi var sammen i Kristiansand for noen uger siden, paa hjemreisen fra Kristiania.»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 2
«Dig. Naar Du kommer tilbage maa Du endelig blive over der en dag. – Dennegang var vi et stort følge commandørkaptein Holst og frue og Sparre og frue. Og dernedi var Din ven Torvald Stang og hans fader, saa der var et belagt hus, gæsteplads til alle.»
Munchmuseet, MM K 858.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905. Se s. 4
«han havde opgivet Berlin og vilde ta fat for alvor herhjemme og forsøge at holde sig unda politiet. Han saa godt ud og var noksaa forhaabningsfuld. For tiden er han paa julebesøg i Drammen hos sin tante. – Fra Waage har vi havt flere kort, han er meget rørt over at vi skrev til ham – i Aasgaardstrand er det formodentlig. Men Thorvald havde ikke faat sit. Det skjønner jeg ikke. Du husker vi skrev samtidig til dem, medens vi var paa vort meget hyggelige sommerbesøg hos Dig. Ser en dybde i farverne og en underlig stilhed dernede som jeg aldrig har følt sån andre steder helst efter solen er gaaet ned. – Ja – lev nu vel – og skriv noen ord i mellen til»
Munchmuseet, MM K 1058.   Brev fra Roald Skancke. Datert 18.08.1909. Se s. 1
«Det er aar siden vi sidst var sammen, saa du husker mig vel snart ikke igjen – men naar du mindes vore sidste glade dage sammen, du og Thorvald Stang og jeg i Christiansand, da du kom som «flygtning» fra Hamburg, og sammen med mig satte hele den fredfulde Christiansand paa hodet, saaledes at Thor- vald holdt paa at rømme, da husker du mig nok, ikke sandt? Ja dette var i 1901. – og glade og sorgfulde aar har vexlet siden da – de sorg- fulde har overtaget for mit vedkommende! Og nu er det rigtigt ondt for mig! Jeg er som du maaske vet, blit en ensom mand i livet, og er dertil syk og fattig! Nu er jeg kommet, Gud vet hvorledes til denne afkrok af verden, og her sitter jeg spikende fast – og derfor skriver jeg nu til dig, for at bede dig om du vil hjælpe mig, saa jeg kan komme herifra og hjemover igjen! Derhjemme kan man vel sag- tens hitte paa noget saa man kan leve! Her skulde jeg ogsaa forsøke paa dette og er i den anledning blit narret hid af en satan af et menneske, som nu er forduftet og har ladet mig tilbake alene, fremmed og uden midler til at kunne klare for mig her og komme mig væk herifra. Vil du hjælpe en gammel kam- merat, som har det forbandet ondt og som u- forskyldt er kjørt over paa livets skyggeside, saa gjør du en god gjerning, kjære Edvard – og du skal ikke angre paa den! Jeg skal vel endnu engang karre mig op igjen og da gjøre ret»
Munchmuseet, MM K 1309.   Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 28.09.1936. Se s. 1
«Jeg behøver vist ikke at si Dem, at det skulde glæde mig meget om De engang fandt leilighed til at gjense Chrsand. Byen selv har nok forandret sig meget siden De var her sidst. Den er i høi grad i støbe- sjeen. Det gamle forsvinder og nyt bygges op paa alle kanter (saaledes ogsaa kunstforeningen) Den ualmindelig skjønne og avvekslende omegn er fremdeles den samme, delvis ube- rørt som i tidernes morgen. Vennekredsen omkring Thv. Stang er jo tynnet, men der er dog endel igjen.»
Munchmuseet, MM K 4369.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1889. Se s. 4
«Forleden fik jeg Brev fra Follestad med Photografi af Gaarden og af Anton hele Familien der er samlet udenfor, de har det svert godt i Amerika, det er herlige Dage for Follestad, han fortæller hvor- ledes Huset er vel forsynet med Mad. – Doctor Paulsen skal bo i vor Beqvemmelighed i Schau Plads 1, han skal gifte sig – forresten ved jeg intet nyt nu idag. – Jeg har ikke faet opdrevet flere Kritikker, – kanske Stang kunde faa fat i nogen. – Nei nu faaer jeg slutte.»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1907. Se s. 3
«han overrakte Stortinget{ts}\s/ Krands. –       Inger fortalte at hun saa Thorvald Stang {for}\ne/dbøiet og medtaget, han har jo ogsaa mistet alle sine, – han sad alene med Ober. Børnene og Konen ved Kisten længe før de Andre kom. –       Det er noksaa underligt at Gene- ral Sørensen fik indgravet Indskription paa Fredriks sten, – dette som vakte saadan Forargelse. – Nu skal en Bauta reises her i Hovedstaden, nu er det fuld Tilslut- ning til dette. –»
Munchmuseet, MM K 4581.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1914. Se s. 2
«Jeg har tænkt saa meget paa Dig i denne Tid. Jeg seer, Du har mistet din gode Ven Thorvald Stang. Jeg synes dette var saa ondt. Hvor jeg husker godt de milde vakkre Øine. –»
Munchmuseet, MM N 148.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Thorvald Stang{ … }søn af Statsraad StangGeorg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham eftermed de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»
Munchmuseet, MM N 148.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Thorvald Stang{ … }søn af Statsraad StangGeorg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham eftermed de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 13
«Pakket ‹om›    reiste til Norge – Christiandsand – Thorvald Stang – Klubben – Unionsopgjøret mellem{ … }med Sverige var  …  kritisk – Marts måned – { … }Spænding – – Krig i luften – Unionens sprængning, – I Klubben gik bølgerne høit – Der blev drukket meget – Løftet stemning – Blir det krig? – En svenske sad i klubben – Fan slig I bærer jeg jer sa { … }han – Ut med ham – Han kjørtes ut – Jeg f{ … }arer på ham    han kjørtes ut Atter anfald tænkte jeg –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 16r
«Jeg reiste til NorgeChristiandsand Til ThThorvald Stang – Klub – høi stemning – Tobaksrøg og { … }funklende pjolterglas – røde ophidsede ansikter – – Nu et Brud med Sverige igjen Spændingen med Sverige på det høieste Det var i Marts måned – – Nu endeli blir der alvor – Der Slag i slag gik begivenhederne sin gang.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 27v
«Reiser til Christiandsand – Vildt liv på klubben med Stang Opløftet stemning i anledning den spændte»
Munchmuseet, MM N 929.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.9.1907. Se bl. 1r
«Skade jeg ikke fik malt ham bedre – jeg var i Middag hos ham sammen med Nørregaards i 1905 på Kaholmen – Han viste os rundt overalt – Det var et stort Tab for Landet for jeg tror det skal være vanskelig at få en med de forskjellige Egenskaber sam{ … }let – Han var så blid og snil med al sin Kraft – {s}det gjorde vist at han fik sat igjennem så meget – Thorvald Stang har da sandelig fået gå igjennem –»
Munchmuseet, MM N 1711.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for Brevet – og tak for de sidste hyggelige Dage. Fotografierne har jeg fået og de var morsomme – Stang var her nogle Dage – han var svært hyggeli – han mumler nu så intet levende Menneske forstår {–}ham, han forst{å}od heller ikke mig så { … }vi sat hele Tiden og talte for os selv»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«– – – – – – – de har ikke sagt et muk om hvordan de har det i Stavanger det er ikke meget pent. Vær så snil at fortælle mig klart og tydelig hvordan I har det. Hvordan ser dagligstuen ud hvorledes tilbringer i dagen alt muligt sådant må de fortelle mig. jeg og monsieur Stang overvar deres brudevielse. Vi be- fandt os i en krog ved døren og forsvandt tyst og stille da alt var over. I så begge meget gudhengivne ud. Så gik vi ned i bodegaen og drak deres skål.»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 2r
«Efter at anfaldene havde været en tid med sønderslagene værelser og lignende { … }og da{ … }fandt jeg at det var nødvendigt at prøve at finde ro i et sanatorium – men da jeg frygtet at blive sat in på e{t}n tysk nerveklinik med udsigt til at aldri at komme ut reiste jeg til Norge i begynnelsen af Marts for der at finde et passende sted Jeg reiste først til Kristiandsand og var sammen med Thorvald Stang Da var bølgerne blit høie i anledning den kommende opløsning Sanatoriet blev foreløbig Klu Klubben i Christiandsand med StangKrWilhelm»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 2r
«Efter at anfaldene havde været en tid med sønderslagene værelser og lignende { … }og da{ … }fandt jeg at det var nødvendigt at prøve at finde ro i et sanatorium – men da jeg frygtet at blive sat in på e{t}n tysk nerveklinik med udsigt til at aldri at komme ut reiste jeg til Norge i begynnelsen af Marts for der at finde et passende sted Jeg reiste først til Kristiandsand og var sammen med Thorvald Stang Da var bølgerne blit høie i anledning den kommende opløsning Sanatoriet blev foreløbig Klu Klubben i Christiandsand med StangKrWilhelm»
Munchmuseet, MM N 2097.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Sanatoriet blev klubben i Christiandsand sammen med Thorvald Stang og Bennecke Unionsopløsningen var igang og der blev vind i seilene –»
Munchmuseet, MM N 2098.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sanatoriet blev Klubben i Kjøbenhavn Christiansand med Thorvald Stang til nervelæge og digteren Bennecke som assistentlæge Så var unionsopløsningen i gang så der blev fart i tingene og i nervekuren»
Munchmuseet, MM N 2107.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Georg og Thorvald var enestående.»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg reiste så til Christiandsand og traf min ven Th. Stang. Unionsopløsningen var i fuld gang – På Klubben gik bølgerne høit Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse af bare at være sammen med venner.»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg Det var min hensigt at søge fred helse‹bod› på et sanatorium i Norge og reiste f{ … }ørst til min ven Stang i Kristiandsand Da var unionsopløsningen i gang og sanatoriet blev klubben. Det gik ikke så værst der omend der engang hændte en farli ting da jeg vilde Men jeg var blandt venner –»
Munchmuseet, MM N 2159.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var i sammen med Stang og venner i Christiandsand. Det blev klubben og ‹dårlig› sanatorium – Så var jeg atter nogle Unionsbrudet var i anmarsch – Så var jeg atter i Tydskland forat ordne med sager da jeg havde mit der»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 1
«Du har vel hørt om min seierrige Overumpling af Kristiania – – {Jeg}Krigsplanen blev undfanget så hurti at jeg ikke forat tape Tid vilde samle de …  alle de tro Krigere i Kristiania – men udførte det dristige Kup med mine trofaste håndgagne Mænd Gierløff og Stang»
Munchmuseet, MM N 2889.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 6.4.1913. Se s. 3
«om Du kunde blive med på en 8 Dages Tur til Kragerø væsentlig forat tage Afsked med Skrubben – h …  dette mageløse og uforglemmelige Sted – – Stang der er meget syg vilde osså komme –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 177v
«Der traf jeg Torvald Stang Jeg skal til Kaholmen – sammen sa han Det er hyggeligt at ha min bror Georg Stang der –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Jeg undgik igår {g}Grand – Jeg kom i nærheden af Kaffeen der ser jeg Stang og frøken Buhre – Jeg forstod { … }hun vilde ha fat i mig – for at plage mig på nyt{–}? nei skulde ikke se hende»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Og Stang ved Kaffeen – Jeg forstod det det var skjed – han var lidt trist og venlig – i motsætning til før. Jeg forstod det var skjed – henrettelsen var skjed jeg var henrettet – – Å ha at han var så venlig – gid han han hadde været sint – som tidligere –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Der var Oda og Krohg og Jappef …  og fru Holmboe og Stang»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47v
«Jeg hadde bare godt forbi da var hun derikke – desuden hadde Stang fortalt han skulde træffe hende –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 48r
«Skulde de træffe { … }noen annen – altså lidt jaloux – eller muligvis anlagt jaloux – Noen anen – nei – At si jeg hadde truffet noen vilde ha set ut som {j}om jeg vilde ha gjort hende jaloux – jeg tænkte mig desuden at {s}Stang havde fortalt at jeg skulde { … }træffe noen – hun vilde da muligvis bli mistænkeli når hun tænkte jeg løi –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 48r
«Nu Stang er reist – er jeg mere beroliget – har ikke den utålelige tanken at hun er hos ham –»