Hans Georg Jacob Stang

(1830–1907)
Norsk jurist og politiker. Far til Georg, Thorvald og Klemens Stang.

Relaterte personer

Hans Georg Jacob Stang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 123.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 06.04.1889. Se s. 1
«Du får hilse hr. Stang og sige Mange tak for sidst. Skriv til mig engang snart, hvis du har lyst!»
Munchmuseet, MM K 5055.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 06.01.1890. Se s. 1
«Jeg kan hilse fra Karl Bjølstad, som var her \nylig/m et Par Dages Tid og be- undrede dine nyeste Malerier – og K …   …  …  din  …  han bad, at du endelig maa ta’ med fra Paris alle dine Tegninger hos Bonnat, og ikke som sædvanlig lade Kammeraterne trække afsted med dem – Fra sin Reise har Karl først ført med sig adskillige Rariteter – Stang har jeg intet seet til»
Munchmuseet, MM N 148.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Thorvald Stang{ … }søn af Statsraad StangGeorg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham eftermed de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»