Anton Follestad

(1860–1945)
Norsk. Venn av familien Munch. Flyttet til USA.

Brev fra Anton Follestad til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 165.   Brev. Ikke datert. 
«Vi Hjertelig Gratulerer Dem i anledning af Fødselsdagen» 

Anton Follestad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4369.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1889. Se s. 4
«Forleden fik jeg Brev fra Follestad med Photografi af Gaarden og af Anton hele Familien der er samlet udenfor, de har det svert godt i Amerika, det er herlige Dage for Follestad, han fortæller hvor- ledes Huset er vel forsynet med Mad. – Doctor Paulsen skal bo i vor Beqvemmelighed i Schau Plads 1, han skal gifte sig – forresten ved jeg intet nyt nu idag. – Jeg har ikke faet opdrevet flere Kritikker, – kanske Stang kunde faa fat i nogen. – Nei nu faaer jeg slutte.»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 2
«ikke saa greit – Jeg er nu bare lei for at jeg ikke med det samme sendte Dig mere. – Nu kommer vel Assurancen med det første forhaabentlig. – Du skriver vel snart – og siger os hvorledes Du ellers har det, – – det var altsaa for felt i Paris, siden Du ikke oppebiede Pengene. –      Inger har faaet 3 Elever til, – nu har hun altsaa fire og er rent lykkelig derfor, – Præsten Hallugs \lille/ Datter og to i Lian (Sommerfelts) – Det er jo snart godt det. – Fra Laura hører vi intet, – 212de Decemb sendte vi en Pakke, har ikke sagt hun har faaet den – hun er da saa rar – nu skulle vi høre efter Resten af Cecilie Schoees Legat for hende, men det kommer ikke nogen Bemynd digelse. – Vi ere friske Alle. – Idag fik jeg et langt Brev fra Follestads, de har det saa godt 3 Kjør 60 Høns. – Anton er en svert betroet Mand i Staten – Gamlen skriver og x»
Munchmuseet, MM K 4508.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.09.1904. Se s. 3
«Follestad var her igjen, og fotograferede os, han havde læst om Kjøbenhavns Affairen. – «Bladene ere likedan her som i Amerika, der gjør saa meget ud af en liten Affaire.» – – Vi læste i et amerikansk Blad, at Anton Follestad er Grundlægger af en liden By, der er i Opkomst. – Jeg haaber han faaer hilst paa Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.10.1904. Se s. 3
«– Vi sendte et Billede af os, Du har vel faaet det, det var Anton Follestad, som photograferede os, – vi synes det var godt. –»
Munchmuseet, MM K 4600.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1915. Se s. 2
«Ja, nu har vi Vaaren igjen, – skjønt det er jo endnu koldt, – det sprætter i Hvidsten, sier Du, ja det ligger vel lunt til. – Du har meget at staa i. – Det er jo ofte brysomt \med Folk/, især i disse Tider, hvor Fordringerne ere saa store. Anderledes før i Heggelund, Follestad og Ingebrets Tid. – Du husker vel»
Munchmuseet, MM K 4851.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.11.1926. Se s. 2
«dig utenfor huset er utmærket, men du ser lit medtat ut efter alle strabadser med indpakningen. Jeg blev ikke heldig. Jeg har tat et vidunderligt billede av utsikten her. Flere interiører med tante har jeg tat, aldeles utmerket. Apparatet er storartet. Det er vel ikke værd at sende dig bilderne. Jeg har nu sendt Follestad en del bilder av os og hilsen fra dig. Vi har et exp. av Skandinavien, hvor det staar en begeistret omtale over ham. Han kaldes Wisconsins potetkonge, og han er et slaaende bevis hvad skarpsindighet og interesse kan gjøre, naar det gjælder at faa jorden til at frembninge noget riktig godt. Han gjør sine store kundskaper gjældende over hele landet. – Tante koser sig saa med æpler, som hun har saa got av. Hun var saa glad for kortet. Jeg skal hilse dig mangegange.»
Munchmuseet, MM K 4918.   Brev fra Inger Munch. Datert 23.12.1940. Se s. 2
« Jeg har vært på Krist med kransene. Neste år vil jeg kjøpe for dig, jeg kan få vel så pene kranse for halv pris. Nu kjøper jeg to kranse til tante og Laura for 5 pr. stykke. Jeg har fått brev fra Amerika fra Edv. Nes’es døttre, de ber å hilse dig. Ligeledes fra den tro Follestad. Tenk at posten fra Amerika kommer så godt frem.»
Munchmuseet, MM K 5056.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 11.01.1891. Se s. 1
«Du bør ta’ Tegneskitser paa de forskjellige Steder, du kommer til \T/ – maa- ske kunne de indtages i Folkebladet, som betaler noksaa godt – jeg skal tale med Onkel Anton, som tidligere har sagt,»
Munchmuseet, MM K 5108.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.09.1904. Se s. 3
«– Vi kom altsaa ikke til Aasgaardsstrand, det blev usta- dig Veir. –      Jeg ved ikke, om jeg før har fortalt Dig, at vi har havt Besøg af Anton Follestad, han vilde saa gjerne have hilst paa Dig, –begge de Gamle ere døde;– han er her endnu \i Landet/, saa han kommer ud for at fotografere, før \han reiser/ han vilde have Billeder med til Amerika. Det er den samme»
Munchmuseet, MM K 5128.   Brev fra Inger Munch. Datert 04.07.1939. Se s. 1
«Takk for brevet. Ja, det neste skridt får bli tegning og akvarell. Men tegning føler jeg mig meget klosset til, jeg har ikke håndlag, akkurat som dårlig håndlag for musikk. Det var morsomt å høre at de siste bilder er de beste, jeg har da utviklings- muligheter. Jeg sender snart et større bilde som viser den dekorative evne. Det er det med Akerselvenat folk liker bedre bilder fra forskjellige steder i Norge. Jeg selger underhånd nu og da, og jeg får begeistret omtale om den. Follstad skrev nylig at en fotograf så den hos ham, og han ble så begeistret at han bad om å få kjøpt et hefte.»
Munchmuseet, MM N 1312.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
Munchmuseet, MM N 1559.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Bedstefars gutter greide sig uden artium – Ligeså Antons gutter –»