Dagny Sommerfeldt

Født 1881. Dødsår ukjent
Norsk. Pianoelev av Inger.

Les mer

Dagny Sommerfeldt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4550.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1899. Se s. 2
«salen og Eleverne vare udmærket flinke. Enkelte vare rent Begavelser, spillede glimrende og vandt almindelig Begeistring. Dette gjaldt især Thormod Sommer- felt og Birgitte Herseth – og en ung Frk Sommerfelt spillede ogsaa udmærket. – Saa nu har da Inger opnaaet sin Hensigt med dette, at Sammenligninger med Fru Bjerkes Elever blier til hendes Fordel saadan, at ikke Ingers staaer tilbage, og det er jo noksaa godt. –»