Birgitte Andrea Herseth

Birgitte Andrea Herseth Holth (1888-1978)
Norsk. Pianoelev av Inger. Datter av Lars og Caroline Herseth som leide ut til Karen og Inger i 1896

Les mer

Birgitte Andrea Herseth er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4550.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1899. Se s. 2
«salen og Eleverne vare udmærket flinke. Enkelte vare rent Begavelser, spillede glimrende og vandt almindelig Begeistring. Dette gjaldt især Thormod Sommer- felt og Birgitte Herseth – og en ung Frk Sommerfelt spillede ogsaa udmærket. – Saa nu har da Inger opnaaet sin Hensigt med dette, at Sammenligninger med Fru Bjerkes Elever blier til hendes Fordel saadan, at ikke Ingers staaer tilbage, og det er jo noksaa godt. –»