Julie Holmboe

Julie Caspara Holmboe Født 1868. Dødsår ukjent
Norsk. Gift med Thorolf Holmboe. Søster av Jappe Nilssen.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Julie Holmboe

I det digitale arkivet finnes det 12 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1731.    Brevutkast. Datert 9.1.1939.
«Min hjertelige takk for Deres gode ønsker til min fødselsdag – Jeg ønsker Dem og Deres datter alt godt til det nye år og takker for det gamle år.»
I privat eie, PN 16.    Brev. Datert 23.12.1934. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 316).    Brev. Datert 1935–1944.
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 318).    Brev. Datert 15.5.1931.
«De har havt meget at kjempe med den senere tid men Jappes død ved jeg er særlig ondt»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 319).    Brev. Datert 26.12.1935.
«Tusind takk for den deilige blomst og hilsener på min fødselsdag – Jeg ønsker Dem og Deres datter alt godt på det nye år»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 320).    Brev. Datert 23.12.1936.
« Oslo»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 321).    Brev. Datert 21.12.1937.
«Tusind tak for Deres og frøken Ernas hilsener og tusind tak for den deilige blomst»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 322).    Brev. Datert 22.12.1939.
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 323).    Brev. Datert 21.12.1940.
«Hjertelig takk for fødselsdags- hilsener fra Dem og fru Erna –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 324).    Brev. Datert 23.12.1941.
«Hjertelige ønsker til Dem og Deres datter om god jul og godt nytaar»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 325).    Brev. Datert 17.12.1942.
«Hjertelig takk for gratulatio- nerne – Jeg ønsker Dem og { … }frk. Erna af hjertet en riktig god jul og godt nytår»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 326).    Brev. Datert 10.6.1943.
«Det er såmange venner borte Jeg er glad at noen er tilbage»

Brev fra Julie Holmboe til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 12 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 292.   Brev. Datert 29.04.190[?]. 
«Jeg kan hilse fra Deres billeder paa Secessionist— udstillingen, de hang ud- mærket i det store rum ret frem, men de var ogsaa de bedste syntes vi. Udstillingen var daarlig, foruden Deres» 
Munchmuseet, MM K 296.   Brev. Datert 23.12.1910. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 299.   Brev. Datert 23.12.1912. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Ramme pr Hvidsten» 
Munchmuseet, MM K 300.   Brev. Ikke datert. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Ekely Skøien station» 
Munchmuseet, MM K 301.   Brev. Datert 23.12.1915. 
« Maleren  hr. Edvard Munch Jeløen prMoss.» 
Munchmuseet, MM K 302.   Brev. Datert 19.07.1911. 
« Maleren Hr. Edvard Munch \KragerøHvidsten pr. Christiania» 
Munchmuseet, MM K 303.   Brev. Datert 23.12.1919. 
« Hr Edvard Munch Ekely pr Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 304.   Brev. Datert 30.07.1920. 
« Maleren Hr. Edvard Munch Ekely prSkøien St» 
Munchmuseet, MM K 305.   Brev. Datert 21.12.1921. 
« hr. maleren Edv. Munch Ekely Skøien station.» 
Munchmuseet, MM K 307.   Brev. Datert 10.12.1926. 
« Hrr. maler Edv. Munch Staadtische Kunsthalle Mannheim – \14/12/\Berlin/ \Zentralhotel/» 
Munchmuseet, MM K 308.   Brev. Datert 13.12.1926. 
« Maleren hr. Edvard Munch Villa Birkely Skøien st.» 
Munchmuseet, MM K 309.   Brev. Datert 22.12.1942. 
« Hr. Edvard Munch Ekely Jarlsborgv. 10 Skøyen» 

Julie Holmboe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 125.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 21.04.1889. Se s. 4
«Kommer du til at reise til Paris? Jeg havde brev fra Jusse, hun er meget begeistret over alt der, og beder mig komme. Det kan jeg jo ikke.»
Munchmuseet, MM K 126.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 30.04.1889. Se s. 3
«iblandt sig. – Igår havde jeg langt brev fra Jusse, hun fortæller, at de norske malerne er så misfor- nøiet med arrangementet i den norske afdeling, så de rent har grund til at skamme sig.»
Munchmuseet, MM K 848.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1901. Se s. 2
«Jo, nu traf jeg da Strømdal, han var meget i mødekommende og sagde at assurancen vistnok \blev/ udbetalt uden vanskeligheder og om otte dage trodde han det blev gjort. Han havde forresten git Dem besked, sagde han. – Ja, det var sandelig et held for Dem og gruelig morsomt. Men vær nu forsigtig og ro Dem ikke for langt ud. – Jeg skal i morgen telefonere til fru Holmbo og Ilhen. Det blir et stygt hul paa væggen efter bilde saa De maa endelig sende det fluksens tilbage igjen.»
Munchmuseet, MM K 849.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903. Se s. 4
«Eller hvad? Idag er billedet nedsendt og i telefonen hørte jeg af fru Holmboe at det var solgt. – Gid det nu ikke blev længe til vi faar Deres. Der er et uhyggelig hul paa væggen efter det. Harald ber at hilse. Vi glæder os til at besøge Dem i Aasgaardstrand og sitte paa trappen de deilige sommeraftener. Vi kommer kanske til at bo paa Bygdø en stund i sommer. Jeg haaber De vil besøge os der. Vi faar gjæsteværelse og udmerket plads. Restaurant skal De heller ikke savne da Fredriksborg er tæt derved – desværre.»
Munchmuseet, MM N 458.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Fru Holmboetegning af Holmboe fru Holmboe og Jappe»
Munchmuseet, MM N 1908.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.12.1908. Se bl. 2v
« Mange hjertelige Ønsker om godt Nytår til Dig, Holmboe og Fru Holmboe»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 56v
«{ … }\J/ulle Holmboe»
Munchmuseet, MM T 195.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1916–1930. Se bl. 1r
«Fru Holmboe 28 Januar Inger 5 Februar»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
« Ingeborg S. Lund Tho Heftyesgd 25 Fru Julie Holmboe Erna»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 30v
«Jeg gik ned der vel en otte dage siden forat træf reise ned til Aasgaardstrand – Ved bryggen traf jeg Diriks { … }Derborte er fru Holmboe hun vil vist tale med dig – Jeg traf Hun sad i en vogn – Jeg gik bort – og lænet mig til vogndøren –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«{ … }Fru Klein gik forbi – Hvordan var nu det – hun og Jappe dengangen – Ja han hun hadde sagt noe om dem – så vilde han dræpe hende – Vi hadde møie me at få tat rev fra ham revolveren jeg og fru Holmboe – han vilde ha den i lommen og følle fru Klein»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«den 1ste September traf jeg fru Holmboe …  og var sammen med hende i bod bodegaen { … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds – Jappe meget nervøs –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«Fru Holmboe og Oda var forsonede – reis I Molde – var der så ma{g}nge fine Mennesker – sier hun – en { … }baron Grosh – en engelskmand –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«– Hva sier Fru Holmboe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39r
«– Dagen efter reiste de til Åsgårdstrand Var i forgårs sammen med Fru Holmboe og Frøken Buhre og Løitnant Sommerschildtspiste Aftens hos Ingebret»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 39v
«Fru Holmbo er en f rigti sød dame pen og snil –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40r
«Er fru Holmboe hjemme ‹mon› – Ja jeg tænker det –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 40r
«Vi blir enige om at sende bud efter fru Holmboe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 43v
«{ … }Står en dag sammen med fru {h}Holmboe på gaten – Frøken Buhre kommer til – hun var p svært pen i sin sorte kjole – Vi var på tivoli – da vi { … }gik tilbage var fra tivoli gik jeg og frøken Buhre sammen – vi gik tæt ofte tæt in til hverandre – hun er altid { … }stille – vi snakket lite – det var hyggeli bare at gå sammen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«ved porten sier fru HolmboeDrik{ … }Sh Jeg syns De og frøken Buhre skulle drikke Champagne sammen – vil de s{ … }pørger jeg – { … }Ja – jeg vil gjerne – men bare det ikke kommer ut –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«Det er farli at drikke { … }Champagne sier jeg og ser på fru Holmbo – hun ler – ja med det det behøver ikke bli altid som med os –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 44r
«Jeg gik igår op til fru { … }Holmboe – { … }Det er vel ikke mig de søger sier hun leende – det er vel frøken Buhre – hun truer med fingeren – hun er {er}her desuden»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 47r
«Der var Oda og Krohg og Jappef …  og fru Holmboe og Stang»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 49r
«Jeg{d}Det var mig umulig at undertrykke et smil – Frøken Buhre{ … }kommer så – fru HolmboJeg Hun er en troløs kvinne hun kom hævner mig vel –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«Jeg sier han bør skille sig sier JapJappe – Jeg liker meget bedre Holmbo end min søster – Vi sidder på Grand og træffer Holmbo og frue – begge forgrædte – { … }Fru Holmbo hadde ny hat – ern klædeli? spør hun.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«I forgårs h var jeg hos frøknerne Sjelderup – hadde dem begge tilbors – Frøken Schjelderu den ældre var meget elskværdi – Jeg ved hun har sagt til fru Holmboe at hun liker mig godt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 28.12.1908. Se s. 4
« hjertelige Nytaarsønsker til Dig gamle Våbendrager – og til Holmboe og Fru Holmboe – og så gjGierløff»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 732).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.1.1910. Se s. 3
«
Med mange Hilsener til Dig Holmboe og Fru Holmboe fra»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 734).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 21.3.1910. Se s. 2
«– Fru Holmboe{ … }vilde gjerne besidde den rødhaarede»