Fridtjof Nansen

(1861–1930)
Norsk naturforsker, polarfarer, humanist, diplomat. Munch henvendte seg i 1902 til Nansen for å få ham til å garantere for verdien for at Munch skulle få lån på maleriene. Nansen eide fra før maleriet “Stjernenatt” (1893). Munch hadde 20 bilder stående i Ludvig Wangs auksjonsforretning, og fikk en garanti fra Nansen om at disse minst hadde en verdi på 1200 kroner. Dermed fikk Munch låne penger, men på temmelig risikable vilkår: Bildene kunne bli solgt på auksjon hvis han ikke betalte i tide.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen

I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1897.    Brevutkast. Datert 1912.
«Jeg skal i februar måned ha en stor sepa rat utstilling i det førsteMünchen. Det stør{t}ste private utstillingslokale står helt til min rådighet. Men det gjælder ved denne leilighet at kunne repræsentere min kunst på denmed de vægtigste arbeider, som jeg har malt. Umiddelbar Til disse hører ubeti «Stjernenat» som De eier.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 190).    Brev. Datert 1902.
«Jeg telefonerer til Dem idag i Anledning af en Sag jeg her kortelig fremsætter – Mine samtlige Billeder står hos Wang pantsat for 1200 Kroner – For at få udtaget til en Udstilling i Berlin en Samling Billeder vilde jeg bede Dem»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).    Brev. Datert 18.7.1902.
«Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 192).    Brev. Datert 1912.
«Jeg er indbu{ … }dt til a{ … }t deltage med en {S}større Sa{ … }mling Malerier i en Udstilling der arangeres i C{ … }öln til Sommeren – – Udstillingen er international og skal give Oversigt over de …  seneste Kunstretninger – Udstillingen er meget»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).    Brev. Datert 1903.
«De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»

Fridtjof Nansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 27.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 15.12.1901. Se s. 1
«Sidst vi talte sammen, var i telefon, da De ringte mig op fra Aasgaardstrand. De sae da, at De vilde søke mig snart igjen fra Kristiania, enten ved te- lefon eller paa anden maa- te. Desuten fortalte De at Nansen ved en lignende erklæring – forstod jeg – som den De ønsket fra Schou, hadde løst ut Deres bille- der fra Wangs «døde haand».»
Munchmuseet, MM K 271.   Brev fra Axel Heiberg. Datert 15.08.1896. Se s. 1
«Hele Landet er i Bevegelse over Nansens lykkelige Hjemkomst; jeg glæder mig over denne storartede Bedrift som er bleven udført, selv om Nordpolen ikke er naaet.»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 2
«Når begyndte du at radere? Strindberg portr. år? Obstfelder år? Raderingen med træet? Stjernehimlen (hos Nansen)? Franskmanden år? Schlittgen år? Raderingen «Kys»? Madonna billedet hos Schou 〃 〃 lithografi år? Syge barns hode, lithografi år? Store selvportræt, enface, litho- grafi år?»
Munchmuseet, MM K 1249.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 10.06.1917. Se s. 1
«Nansens billede er kommen tilbake uten ramme. Du vet det var en trælist, som Du selv hadde malt, noe malachitgrønt med variationer; jeg har skrevet til Stockholm for at høre om den står der, men har endnu intet svar. I galleriet står den ikke, sier vaktmesteren. Den er ikke kommen til Dig?»
Munchmuseet, MM K 1257.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 16.01.1933. Se s. 1
«Som Du nok vet skulde David Monrad Johansen fått en testamentarisk gave på 60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men ved et tillegstestament fra i sommer var denne gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag for Monrad Johansen, som har det svært smått og som endelig trodde han skulde få et utenlands- ophold for å studere videre og bl.a. lære å dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens datter) Arnstein Arneberg og min datter og jeg, att at vi skulde se å få sammen litt penger for å støtte ham. Han må, når det kniper, være musikanmelder i Aftenposten – og det er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.»
Munchmuseet, MM K 3073.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 20.06.1905. Se s. 2
«Auch für die Übersendung der Nansen-schen Broschüre herzlichen Dank. Ich werde morgen mit ihrer Lectüre beginnen.»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906. Se s. 4
«Marts Maaned har været vakker megen Nedbør, saa der har været Sne nok til Holmenkolrendet. Solen har varmet saa svert om Dagen, men Natten har været kold. Vi ere friske alle, L er noksaa taalig tilmode arbeider med Vævning en og det er saa godt. – Hvor Arbeide er velgjørende, det holder saa oppe, – jeg har saameget nu, som skal være færdig til Sommeren, der kommer vel mange Fremmede til Kroningen. – – Uf, det norske Folk er bra snobbede, der er saameget at ærgre sig over, – Det er vist i Grunden en kjedelig Nation. godt, at der er Røster som udtaler sig. – Nørregard ærgrer sig vist over meget, – han havde saa ret. –      Nu drog da Frit Nansen til London, – det maa være hyggeligt for ham der. – Statraad Arctan der lovede Kunsten et Kongerige, – det seer smaat ud dermed. – Godt for Dig, at Du ikke er afhængig deraf, og at Du kan være i Udlandet. – Det er saa Synd paa de mange Kunstnere»
Munchmuseet, MM K 4469.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1908. Se s. 3
«Vi læser Nansens Polarfærd om Aftenen, er færdig med Grønlandsfærden, – som var ulige mere kjækt og godt skrevet; – men det er jo interessant alligevel. – – han var vist blit endel nervøs i Polarisen og det yttret sig i saadanne sentimentale Udgydelser, – som ikke er noget for Læserne. – –»
Munchmuseet, MM K 4503.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.11.1903. Se s. 3
«Jeg ved intet nyt at fortælle, – vi ere friske, og har det ellers som sæd vanlig; vi fryder os i Solskin net og den vakkre store Stjernehimmel som vi nu har om Aftenen. Inger læser høit i NansensGrønlands færd, – men vi maa jo forundre os over, hvorledes han \har/nu kunnet finde sig efterpaa i Livet»
Munchmuseet, MM K 4513.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.08.1905. Se s. 4
«Idag faaer man høre, hvem der er, som har skrevet til Sverige disse kjedelige, landsforræderiske Udtalelser, som er kommet frem i Aftonbladet, og som naturligvis har gjort megen Skade – Overlærer Winther, gift med en svensk Kvinde. – Stakkels Mand, der har ladet sig bruge til saadant. – Ja, Du har vel nu læst det selv. – – – Stemmingen her er mest for at faa den danske Prins, – Turist livet blev vel svert florerende, men saa blev der vel megen Stads og Kjedeligheder dermed ved at faa en engelsk Prinsesse; – men kanskje det var best for Freden; – Nansen har naturligvis været i Kjøbenhavn i diplomatisk Ærinde.»
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905. Se s. 4
«Traadene i sin Haand, ved bedst hvad der bør vælges, – Mænd som Nansen, Mikkelsen, Løvland, Berner, Sartz Brøgger. – De har jo alle været for Republik, – men Nødvendigheden er for Kongedømme, et tarveligt Hof maa det blive. –»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«– Du seer, at det altsaa ikke er Tale om Bernadotte længer, – men om Prinds Karl af Danmark, det blier da vel nogen Tryghed i den Henseende, Respecten for England, – det er vist Nansen, som arbeider for dette.»
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896. Se s. 1
«Vi har nu levet midt i Nansen-jublen. Du har jo læst»
Munchmuseet, MM K 4592.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.12.1914. Se s. 1
«Alt godt ønskes Dig til det nye Aar 1915! Tak for det gamle! Og saa tak for al din Omsorg for os i de forgangne Aar, – aa, de har gaaet saa fort, saa fort. Tak for dit kjære Brev og for dine Julepræsenter, de kostbare Bøker; – det var saa snilt af Dig, – Jeg byttet Schott, fordi Du gav mig Tilladelse dertil og tog Nansen»
Munchmuseet, MM K 4594.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1915. Se s. 3
«Men, hvor felt\svert/ det er, hele Verden er jo berørt. Du kan tro! Nansens Bok er interessant. – Jeg sender den siden til Dig, – for jeg troer, Du vil like den godt. – Nu er den hos L. – Alt er ved det gamle her hos os,»
Munchmuseet, MM K 5096.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.12.1911. Se s. 2
«Dr. Nansen faller godt i Studenter- samfundet.»
Munchmuseet, MM N 571.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Overhovedet er det udlændiger Udstillingen skylder sine fornemste Bidrag – Hvor overvælde{ … }nde er ikke Edvard Munchs storartede frise i forsalen begyndende med Abendstern (Stjernehimmel) tilhørende Fr. Nansen) denne skjære vaarhymne der klinger så spædt og forventningsfuldt ud over den sorte jord – og sluttende med dødens knoklede nøgenhed medens hele den jammer- lige komedie falder sammen og døden stiger frem for scenen sætter stop for legen og skræmmer barnene væk med sin iskolde hånlatter og hver og en må gå til sit»
Munchmuseet, MM N 887.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 2
«– Det er spændende i Karlstad – Det er jo klart at det ikke går an at sløife eller ødelægge Kristianias Forsvar – Jeg troede det g blot {var}‹det› var en pro forma Sag hvad osså Nansen mente –»
Munchmuseet, MM N 897.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 2
«Jeg talte med Fr. Nansen her    han mente at det ordnet sig – og han syntes ikke det var så slemt at gi Svenskerne»
Munchmuseet, MM N 898.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se bl. 2r
«Efter det sidste jeg har seet i Bladene ser det jo ikke så lysende ud som jeg havde tænkt – og som jeg med Nansen havde tat været enig i – nemlig at lade alt indrømmes – Svenskerne er jo nogle lure Fyrer og selvfølgelig kan de lave det til – Kristiania må jo have Lov til at forsvares»
Munchmuseet, MM N 1720.   Brevutkast fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 4
«{ … }Jeg tror at jeg nu må lide fordi Nansen er kommen tilbake – fra nordpolen{ … }hvad vist har gået en  …  vis rigmand til hovedet –»
Munchmuseet, MM N 1724.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Nansen er netop kommen hjem    la os alle være gla – De kan ikke få de 200 Kroner for vi {se}skal holde Banquet – { … }den koster 60,00 Kroner så De skjønner vi kan ikke la dem få noget»
Munchmuseet, MM N 2079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1909. Se s. 2
«På den anden Side {har}tror jeg nok mi{ … }n Væg vil ta sig { … }helest ut – som Du har valgt {–}\den/ De to Billeder af Kjærlighedsfrisen gir jo Udtry er jo Repræsentanter for en en Række Side { … }‹der› jo osså burde være der – og Natbilledet ligeledes om det end ikke kanske ikke er så godt som Nansens – – Som sagt det er vel { … }dumt at bringe»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 57
«Hvorfor sloges i ikke – hvorfor lod ikke Bjørnson det ‹bli› til Krig – – Hanen Nansen han ‹drog› hævet si{t}n lange {H}Arm og slog ud i Luften – – det var { … }noget af en Veirmølles Vingeslag –»
Munchmuseet, MM T 2786.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14r
«Vi feirer har netop hørt om Nansens lykkelige Hjemkomst – Alle er glade nu det skulde di osså være Vi foranstalter en Middag til Ære for Dagen – den koster 60,000 Kroner så De skjønner vi kan ikke la Dem få noget – – Her ser {d}De Spise seddelen – {10}20 Retter og 20 Sorter Vin fra P.A. Larsens Kjælder – Her har De Spiseseddelen – Dog et Glas Vand til dem»