Ludvig Wang

(1857–1927)
Norsk kunsthandler. Bror av teatermaler Jens Wang. Etablerte sin første kunsthandel i 1893 og arrangerte en rekke auksjons- og kunstutstillinger i Kristiania utover 1890-tallet. Drev fra 1899 til 1902 “Wangs Kunstudstillinger” i Dioramalokalet.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Ludvig Wang er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 27.   Brev fra Andreas Aubert. Datert 15.12.1901. Se s. 1
  «Sidst vi talte sammen, var i telefon, da De ringte mig op fra Aasgaardstrand. De sae da, at De vilde søke mig snart igjen fra Kristiania, enten ved te- lefon eller paa anden maa- te. Desuten fortalte De at Nansen ved en lignende erklæring – forstod jeg – som den De ønsket fra Schou, hadde løst ut Deres bille- der fra Wangs «døde haand».»
  Munchmuseet, MM K 1252.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.09.1919. Se s. 2
  «hadde vært og Wasteson og Wang vært enerådige?»
  Munchmuseet, MM N 1851.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 3
  «erstatte Wang som jeg har kommen overens  …  om angående hans lokale – Jeg ved nu ikke om jeg tør indlade mig {m}på udstilling til våren – det vil desuden fuldstændig ødelæg forhindre en Berlinerreise – Som sagt alt er fortvilet – men pengenød vil jeg ikke være i, nu. – Du nævne foreslår at komme hid – det kan Du forstå ik efter det passerede ikke går a er at tænke på; men det var vel en øieblikkelig tankeløshed – Du ved jeg må ha ro»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901. Se s. 2
  «for d …  1200 Kr. sammen med de øvrige) at Billedet har Værdi af 600 Kroner – Så kan Kj …  …  Billedet bero hos Wang da han jo har panteret – Det kan vistnok ordnes osså at det blir i Galleriet – Med {h}Hensyn til mit og Olaf Schous tidligere Mellemværende»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 190).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1902. Se s. 1
  «Jeg telefonerer til Dem idag i Anledning af en Sag jeg her kortelig fremsætter – Mine samtlige Billeder står hos Wang pantsat for 1200 Kroner – For at få udtaget til en Udstilling i Berlin en Samling Billeder vilde jeg bede Dem»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 190).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1902. Se s. 1
  «Disse 20 Billeder bliver altså hos Wang indtil jeg kan udløse dem eller til jeg må holde en Auktion – Men Der findes deriblandt flere større Billeder så vil næppe noget risikeres –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902. Se s. 2
  «bedst at skrive en Erklæring sålydende: Min Erklæring ligeoverfor Wang at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi 1200 Kroner gjælder også for Folkebanken – Formodentlig behøver jeg bare at Deres Indvilligelse til mig – Som De vel forstår gjælder det at jeg vil lade Billederne bringe til Folkebankens Låneindretning istedetfor Wang for at undgå Auktion –»