A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

Departement. Budapest, Ungarn

Brev fra A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5166.   Brev. Datert 20.05.1931 . «En reconnaissance de la valeur distinguée de vos tableaux présentés à l’Exposition Représentative Norvègienne du mois de février 1931 au Salon National de Budapest, je vous confère par la présente la Médaille d’Or de l’État.» 

A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium er omtalt følgende steder

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902 . Se s. 2
«bedst at skrive en Erklæring sålydende: Min Erklæring ligeoverfor Wang at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi 1200 Kroner gjælder også for Folkebanken – Formodentlig behøver jeg bare at Deres Indvilligelse til mig – Som De vel forstår gjælder det at jeg vil lade Billederne bringe til Folkebankens Låneindretning istedetfor Wang for at undgå Auktion –»