Wangs Auktionsforretning

Kunsthandel. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Wangs Auktionsforretning er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 275.   Brev fra Alfred Hauge.
«I fjor sommer, da jeg var i Aasgaardsstrand, mindes jeg at Du noksaa ofte reiste ind til byen – til «Grand sanatorium», som Du kaldte det. – Du reiser kanske snart ind, og naar Du reiser ind,  …  vil Du da være saa snild at henvende Dig til Wang og si at hans folk kan hente mine møbler. Du faar sansynligvis en kjedelig time at tilbringe – eller kanske det bare tar en halv times tid. Men Wang kan jo ikke vente til jeg selv kommer hjem; – for det er jo for de penge, jeg faar ved auktionen, som jeg skal reise for. –»
Munchmuseet, MM N 278.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899–1900 . Se s. 1
«Jeg er i dette år blit åndeligt, legemeligt og pecuniært rui{ … }neret – Foreløbi og ser ingen udvei – Jeg har intet moralsk mod til udstille og mo{ … }dtage d{ … }en angreb der af følgende – – følgeligt er kan jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget – Min påtænkte udstilling hos Vang til våren ind- stiller jeg og må derfor»
Munchmuseet, MM N 278.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899–1900 . Se s. 2
«betale vang en hel del penger – Jeg skylder min søster og tante som jeg før har hjulpet – – Altså er der intet  …  med at Du skaffer en hel del penger til Dig til Berlin –»
Munchmuseet, MM N 1848.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899 . Se s. 3
«Hos Wang Auktionarius skylder jeg en 600 kr og har forpligtet mig til udstilling i Marts –»
Munchmuseet, MM N 1852.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899 . Se s. 2
«Med hensyn til dit foregaaende brev: Du må naturligvis ikke sende pengene fra Kristiania – Du Det er for nærværende ingen annen udvei end at Du får Dig tilsendt et større beløb – Under forhold som disse må man jo ialfald ikke lide pengenød – Det hele er jo fortvilet – Jeg må vist erstatte Wang – som jeg har leiet lokalet af for til våren – Jeg har hverken mod eller kraft til udstilling – jeg er åndelig og legemlig knækket –»
Munchmuseet, MM N 1867.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1900 . Se bl. 1r
« Du må tænke på jeg selv er i den mest fortvilede tilstand! Jeg ved ikke jo ikke om jeg idetheletaget kan få kræfter til at begynde at arbeide – eller til at udstille – end{nu}a jeg jo ikke har udstilt på 3 år – Du må forstå det er nu alt for mig – Mine billeder står omkring i verden for lut og kaldt { … }– Andre omstændig- heder er osså indtrådt som gjør det hele end vanskeligere – Hvis Jeg har afsagt udstilling hos Wang da jeg ikke har kræfter dertil – Du må vel begribe at hvis jeg reiser til Tydskland – er det fordi jeg ikke holder ud længere at være fra mine billeder – og tiltrods for min sygdom – Jeg må derfor være i ro indtil videre.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 184).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 12.1901 . Se s. 1
«Jeg vil blot frem- sætte følgende Forslag : Olaf Schou garan- terer ligeoverfor Wang (Billedet står der i Pant»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 18.7.1902 . Se s. 1
«Jeg har for en 10 Dage siden tilskrevet Dem – med venligst Anmodning om at give Deres Indvilligelse i det formelle Arangement at Deres Erklæring ligeoverfor Wangs Auktionsforretning (at 25 Billeder i Tilfælde af Auktion har Værdi af ca. 1200 Kr.) gjælder også for Folkebankens Låneindretning – Det bliver da formodentlig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 1
«De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 1
«De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 1
«Jeg vilde da kunne ordne mig med Vang»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 1
«Sagen er jo formeligt klar {d}Deres Forhold forandres jo ikke det er blot Folkebanken der træder istedetfor Vang»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903 . Se s. 2
«Jeg vilde herved be Dem {være}om { … }at { … }overføre Deres Erklæring eller Garanti fra Vang og til Folkebankens Låneindretning hvor jeg håber at kunne få»