Arnstein Arneberg

(1882–1961)
Norsk arkitekt. Tegnet muratelieret på Ekely i 1918. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Arnstein Arneberg

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 529.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har hat saameget at saa i, at jeg ikke har rukket at besvare askitekstens redegjörelse i anledning af min erklæring om ik{e}ke at ha bestilt atelieret. – Deres forskjellige paastande lar sig med lethet i korthet tilbagevise, og jeg finder ogsaa jeg ikke maa undlate at gjöre dette. –»
Munchmuseet, MM T 2897.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg ved De har meget at bestille – men jeg vilde alligevel spørge om Du kunde få tid til at give det atelier jeg tænker at bygge i min have  …  e{n}t ansændigt udseende – Det er jo e{n}t lidet hus og ingen andre tilstelninger end overlyset som jeg ønsker gjort på den maade jeg har antydet på tegningen – og en dør til atelieret og en dør til kjælderen – – Jeg må strax begynde at bygge s»

Brev fra Arnstein Arneberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 22.   Brev. Datert 13.02.1919.  
Munchmuseet, MM K 23.   Brev. Datert 27.11.1907.  
Munchmuseet, MM K 24.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5211.   Brev. Datert 13.12.1933.  

Arnstein Arneberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1257.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 16.01.1933. Se s. 1
«Som Du nok vet skulde David Monrad Johansen fått en testamentarisk gave på 60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men ved et tillegstestament fra i sommer var denne gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag for Monrad Johansen, som har det svært smått og som endelig trodde han skulde få et utenlands- ophold for å studere videre og bl.a. lære å dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens datter) Arnstein Arneberg og min datter og jeg, att at vi skulde se å få sammen litt penger for å støtte ham. Han må, når det kniper, være musikanmelder i Aftenposten – og det er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.»
Munchmuseet, MM N 203.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se s. 1
«Man går op til hr Arneberg som vi alle skatter høit og får tilsagn om at han vil ta sig af et arbeide – så reiser {s}jeg tiden går og der blir intet gjort til vi endelig efter lang tid får { … }ikke med ham med {en}hans yngste arkitekt og en meget uartig murmester»
Munchmuseet, MM N 203.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se s. 3
«Feilen ligger hos Arneberg der har paatat sig arbeide som han ikke har havt tid til – så er det enten hr Blakstad eller den uartige Murmester – Den uartige  …  Murmesteren påstår hr Blakstad har givet ham ordre»
Munchmuseet, MM N 203.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se s. 3
«Om alle disse hemmelige foretagender er mig intet sagt hverken af Arneberg, Blakstad eller Murmester – { … }Tid hertil havde vel de gode herrer»
Munchmuseet, MM N 203.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se s. 4
«Af Arneberg har jeg blot bedt om Tegning og Anbud Tegningen skal jeg naturligvis betale sum at betale 6.900kr»
Munchmuseet, MM N 209.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1r
«Jeg ber Arneberg om en Tegning Arneberg siger det blir billigere når han ordner med det hele – »
Munchmuseet, MM N 209.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1r
«Jeg ber Arneberg om en Tegning Arneberg siger det blir billigere når han ordner med det hele – »
Munchmuseet, MM N 209.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1r
«Jeg ber først om overslag der loves – Før Overslaget kan {k}gjøres sier Arneberg at der må gjøres tegning og det må tilige graves forat se om g der var by stengrund –: Da dette  …  Jeg går med herpå og men da det drar svært længe ud  … ber jeg gjentagende gange om at der sker fortgang»
Munchmuseet, MM N 254.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1r
«{D}Jeg  …  Da {det}et par arbeidere brug drev en dag og arbeidet lidt undret jeg på at ikke murmesteren og Arneberg kom – Jeg sag»
Munchmuseet, MM N 254.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1r
«De havde tilsagt møde hver dag – Da det varet sagde jeg til den ene – Der er intet bestemt nu må  …  foreløbig standse – To Dage før Arkitekt Arneberg og murmesteren kom blev der ny kjørsel på stedet og min mand kom til mig og sagde at dette kunde blive dyrt – M{ … }ursten og kjørsel opp i tusinde sa han. Jeg svarte de det er da umulig – og sagde  …  Imidlertid skulde jo murmesteren komme dagen efter så der var intet at gjøre. Jeg tænkte mig muligheden af at murmesteren lisså godt lod sin mursten aflaste på stedet { … }eventuelt til et annet brug –»
Munchmuseet, MM N 254.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1v
«Jeg for min del har ingensomhelst skyld i disse b meget beklagelige misforstaaelser som ene og alene murmesteren og Blakstadhar f har ansvar for – plus den uheldie omstændighed at hr Arkitekt Arneberg havde så meget at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 255.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1v
«Ligeledes var det eneste jeg har accepteret Arnebergs tegning – men selvfølgelig som arkitekten og uden at have bestemt noget om den endelige bygning – Da vi jo ennu var ingen bestemmelse havde taget om forskjelige trappegange og andre indredninger der afhang af anbudet –»
Munchmuseet, MM N 255.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919. Se bl. 1v
«Da det blev mig fortalt at Arneberg og Bygmesteren strax skulde komme med anbudet – gjorde jeg ikke i begynnelsen noget indvendinger mod at enkelte»
Munchmuseet, MM N 256.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918. Se bl. 1r
«forberedelser som b …  blev gjort – da jeg formoder det var bagateller og { … }som sagt at Arneberg skulde komme den næste dag – Da de herrer ikke kom{ … }stadig udsatte sit besøg og 2 arbeidere fortsatte med arbeidet gjorde jeg indvendinger og sagde at her intet var bestemt –»
Munchmuseet, MM N 256.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918. Se bl. 1r
«Med hensyn til opkjørselen af mursten foregik den hurtig de to dage før Arneberg og murmesteren kom at det var og der var allerede kjørt op så meget før jeg fik se det at det var hensig{s}tsløst at gjøre indvendinger – men v …  som jeg dagen efter gjorde til Arneberg og fik videre { … }opkjørsel stanset»
Munchmuseet, MM N 256.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918. Se bl. 1r
«Den sidste Gang Arkitekt Arneberg { … }og murmesteren var hos mig blev det mig spurt om jeg  … vilde b …  lade atelieret bygge uden bestemt anbud – hvilket jeg bes{ … }varede med nei –»
Munchmuseet, MM N 528.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med Ar{ … }neberg har jeg ikke talt mer end 3 gange – og det meget kort – det var da jeg gik op til ham og bad ham om tegning – da han efter { … }circa to måneder viste mig en tegning som jeg accepterede n{ … }aturligvis blot fra udseendets side – der blev intet bestemt om{ … }endelig aftalt om byg de{t}n endelig bygning – Så tilslut før jul da han og bygmesteren kom med anbud og den endelige bestemmelse skulde tages – Da var alt 30,000 Tagsten kjørt op ligesom adskilligt var arbeidet – Endvidere hører jeg at Arneberg har udført de endelige Detaljtegninger – { … }Alt Dette {havde}har jeg aldrig bedet om eller tenkt mig mulighed af blev ordnet før den endelige af{ … }tale var gjort –»
Munchmuseet, MM N 528.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med Ar{ … }neberg har jeg ikke talt mer end 3 gange – og det meget kort – det var da jeg gik op til ham og bad ham om tegning – da han efter { … }circa to måneder viste mig en tegning som jeg accepterede n{ … }aturligvis blot fra udseendets side – der blev intet bestemt om{ … }endelig aftalt om byg de{t}n endelig bygning – Så tilslut før jul da han og bygmesteren kom med anbud og den endelige bestemmelse skulde tages – Da var alt 30,000 Tagsten kjørt op ligesom adskilligt var arbeidet – Endvidere hører jeg at Arneberg har udført de endelige Detaljtegninger – { … }Alt Dette {havde}har jeg aldrig bedet om eller tenkt mig mulighed af blev ordnet før den endelige af{ … }tale var gjort –»
Munchmuseet, MM N 529.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnstein Arneberg. Ikke datert. Se bl. 2r
«En tid efter kommer regning fra bygmesteren for sten og diverse annet. – Da jeg errklærer, jeg ikke har bestilt d{enne}\isse/ ting og vil overveie saken, brues jeg med öieblikkelig rettergang – i en ubehövlet tone. – Jeg trodde det var bygmesterens feil, da jeg jo hadde Arnebergs ord for at arbeidet var paa hans resiko. – Men jeg faar vide af herr Arneberg, at jeg hadde bestilt huset og var pliktig til at betale. –»
Munchmuseet, MM N 529.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnstein Arneberg. Ikke datert. Se bl. 2r
«En tid efter kommer regning fra bygmesteren for sten og diverse annet. – Da jeg errklærer, jeg ikke har bestilt d{enne}\isse/ ting og vil overveie saken, brues jeg med öieblikkelig rettergang – i en ubehövlet tone. – Jeg trodde det var bygmesterens feil, da jeg jo hadde Arnebergs ord for at arbeidet var paa hans resiko. – Men jeg faar vide af herr Arneberg, at jeg hadde bestilt huset og var pliktig til at betale. –»
Munchmuseet, MM N 529.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnstein Arneberg. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg skal oplyse om, at baade Arneberg og Blakstad hadde meddelt mig, at byg{ … }mesteren gjorde de forberedende arbeider paa eget ansvar. –»
Munchmuseet, MM N 2023.   Brevutkast fra Edvard Munch til Kristian Schreiner. Datert 1932–1934. Se bl. 1r
«Arneberg spørsmål om jeg vilde male til { … }Raadhuset svarte jeg – Jeg har sluttet at male jeg blir mishandlet i Vestre Aker. og slig er det – Da må jegJeg har hat mit egentlige hjem i biler og på landeveien og har de senere år næsten hver dag været det halve og hele på reiser – på flugt fra «hjemmet»»
Munchmuseet, MM N 3546.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«D Arkitekt Arneberg kan fortælle at da han for et par år siden bad mig dekorere i Raadhus  …  – Jeg er mishandlet i Vestre Aker og vil intet gjøre»
Munchmuseet, MM T 211.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 34r
«Tale med Arneberg …  … »
Munchmuseet, MM T 218.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1915–1916. Se
«Arneberg»