Johannes Roede

(1875–1958)
Norsk advokat. En av Munchs juridiske rådgivere.

Les mer

  • Munchmuseet (http://www.munch.museum.no/40/6/hestekur.pdf)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede

I det digitale arkivet finnes det 28 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 203.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hvordan har Arneberg kunnet gjøre disse store forand og kostbare foranstaltninger uten at spørge mig – Telefon 695 er ikke stænkt»
Munchmuseet, MM N 549.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skulde aldrig betalt min skat for eiendommen med 60,000 kr. næppe det – Jeg er sikker på eieren før mig ikke har skattet for mer 30,000 kr eller høiest 35,000 kr»
Munchmuseet, MM N 559.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg ber at man sammenligner den måte jeg er behandlet på i Vestre Aker { … }og som jeg betragter som en udjagelse med den måte Vigeland behandles på»
Munchmuseet, MM N 1633.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var beregnet at først skulde gutterne sættes ind på Eidsvold uten at iforveien at spørge mig –»
Munchmuseet, MM N 2005.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det ser ut som om man vil ækle mig ut her i Vestre Aker –»
Munchmuseet, MM N 2007.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender strax 400 kr med takk for hjælpen Det var en stri måned d men det har vel været godt for noget – Feståret 33–34 blev osså en hidsig kamp mot skumlere –»
Munchmuseet, MM N 2008.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender med bedste takk 400 kr –»
Munchmuseet, MM N 2009.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var en skrækkelig balade dennegang – Det havde nu været nok at have s{ … }låt i bordet og sagt: De{t}r er utgifter til assistent og vagtmand circa 3000 kr – Lys og varme 2000 kr – Resten og mer endnu er utgifter til reiser, farvematerialer og malersager, reparationer – Dette er selvfølgeli ikke så go\d/t efter ¾ år nøiagti at gi rede for – Basta! Slig skulde det været svart på 5 minutter»
Munchmuseet, MM N 2011.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg opholder mig på den norske Riviera Aasgaardstrand og Kragerø – Vel så bra som den franske –»
Munchmuseet, MM N 2012.    Brevutkast. Datert 1932.
«Jeg fik intryk af at ligningsvæsenet gjør hva de vil enten det er jeg eller De der ordner med det – Jeg har vistnok i 1932 brugt circa 35,000 kr og har altså tat af min kapital circa 2{ … }0,000 kroner – Ligningsvæsenet har aligevel fåt sat min formue til omtrent det samme som ifjor noget over 300,000 kroner – Ligeledes har man nedskaaret mine utgifter med 3000 kr – Jeg tror det er bedst De er så snil at sende mig ligningsvæsenets papirer til gjennemsyn – Så får jeg se om det er nødvendigt at protestere – Jeg har vistnok bare en gang i de 18 år protesteret mot ligningsvæsenetsman besynderlige beregninger og det var da man forlangte skat på mine malerier –»
Munchmuseet, MM N 2014.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg tror De forstod mig ret. Spørsmålet var om jeg ikke har ret til at beregne afskrivning af mine atelierer i Vestre Aker …  som utgifter og afdrag på min intækt af mine malerier»
Munchmuseet, MM N 2015.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg må lægge fingeren på en spontan ytring af Dem i anledning mit elektriske lys. De sa som min stakkels vagtmand: Ja det er jo formeget De har Det viser hvor umuligt det er at få folk til at forstå forholdene herute.»
Munchmuseet, MM N 2017.    Brevutkast. Ikke datert.
«Her er der ro til overtænke de mange dispositioner jeg nu må ta.»
Munchmuseet, MM N 2018.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst»
Munchmuseet, MM N 2019.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterendeog chikanøse måte den taes på – Aker vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
Munchmuseet, MM N 2020.    Brevutkast. Ikke datert.
«Takk for hjælpen – Jeg sender 400 kr strax»
Munchmuseet, MM N 3288.    Brev. Ikke datert.
«Vil De være så snil at kopiere 4 sæt af inlagte brev – Ret stilen som De synes»
Munchmuseet, MM N 3289.    Brev. Ikke datert.
«Min eiendom er ikke mer værd en 60,000 kr og mindre værd nu på grund af forordning med kloakvæsenet –»
Munchmuseet, MM N 3290.    Brev. Ikke datert.
«Det forekommer mig bestemt at ligningen iår er værre end ifjor. Jeg har i 1932 brugt henved 35,000 kr – Jeg har heraf brugt circa 25,000 kroner af kapitalen – Aligevel er min kapital blit sat omtrent ligt med 1931 eller noget over 300,000 kr – Ligeledes er de utgifter der så nøie blev ført op mindsket med 3000 kr – H … »
Munchmuseet, MM N 3291.    Brev. Datert 3.10.1934.
«Jeg sender med takk350 kr Dette mas må aldrig oftere ske ellers får jeg intet udrettet –  … »
Munchmuseet, MM N 3292.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har altid glemt at notere på selvangivelsen at jeg foruten at betale min søster årlig bidrag osså gi{r}ver min niece circa 3000 kr i bidrag årlig og har gjort det sidste 7 år»
Munchmuseet, MM N 3293.    Brev. Ikke datert.
«Jeg er nu i Aasgaardstrand og har malt lidt her –»
Munchmuseet, MM N 3294.    Brev. Ikke datert.
«Jeg opholder mig nu i Aasgaardstrand fjærnt fra det modbydelige hul Ekely –»
Munchmuseet, MM N 3295.    Brev. Ikke datert.
«Når jeg skattelægges i intægt i Aker så må jeg dog beregne de utgifter jeg har for mit maleri i Hvidsten og Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 3296.    Brevutkast. Datert 1930–1932.
«Hr Frøen spurgte mig om ikke der var store verdier alle i alle disse grafiske blade der lå i hauger i annen etage –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 6).    Brev. Datert 9.9.1932.
«Det { … }har været vanskeligt at træffe Dem så jeg skriver – Det er i anlening skat af malerier – Da De jo har meget med malere at gjøre vilde jeg høre Deres mening – Ligeledes hva i alminnelighed maleres mening er – Så vidt jeg ved er jeg den eneste maler i verden der i nogle år har betalt skat af mine billeder»
I privat eie, PN 880.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 881.    Brev. Datert 3.6.1932. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Johannes Roede er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1240.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.7.1942. Se bl. 1v
«{D}Ved de{n}t sidste nytårs skatteberegning sa jeg til adv. Roede der hjalp mig hermed: Ja vi kan da opføre at jeg sender penger til Dig årlig selv om jeg \har/ betal{er}t summen med engang? Det gjaldt om at komme i en annen klass Kommentare – Hertil svarte Roede ja»
Munchmuseet, MM N 1240.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.7.1942. Se bl. 1v
«{D}Ved de{n}t sidste nytårs skatteberegning sa jeg til adv. Roede der hjalp mig hermed: Ja vi kan da opføre at jeg sender penger til Dig årlig selv om jeg \har/ betal{er}t summen med engang? Det gjaldt om at komme i en annen klass Kommentare – Hertil svarte Roede ja»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tillader mig at sende Dem til gjennemlæsning indlagte som skrivelse som jeg gjennem overretssagfører Johannes Roede har tilstillet vår fælles Niece Andrea Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg tillater mig å sende Dem til gjennemlesning indlagte skrivelse, som jeg gjennem overrettssakfører Johannes Roede har tilstillet vår felles niece Andrea Ellingsen.»
Munchmuseet, MM T 201.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Johannes Roede 100 kr Kongensgt. 18»
Munchmuseet, MM T 201.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 74v
«Overredssagfører Roede»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 95
«Brev til overretssagfører Jos Roede»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Overrettssagfører Roede»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 183r
«Skoug blir ikke enig med Roede som skal tale med ham Søndag morgen Tiedemand og L …  ligger i senge bragt ud på kjøkkenet som vagt –»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 183v
«{ … }Jeg ringer til overretssagfører Roede og sier han må komme da det er viktigt Han sier han har møte han gir efter og sier han skal komme strax –»