Eugène Jansson

Eugène Fredrik Jansson (1862–1915)
Svensk kunstner. Malte gjerne store landskapsbilder med Stockholms-motiv, ofte i kvelds- eller nattlys med gjennomgående bruk av blåtoner. Jansson kalles derfor gjerne “blåmålaren”.

Les mer

Eugène Jansson er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 2
«Directør Ernest Thiel er Sve- riges største, rigeste og absolut mest forstandige mæcen.      Næst efter Fürstenberg har ingen samlet mere og bedre svensk kunst. Han har en ypperlig valgt samling af Lilje- fors og Eugène Jansson, Nordström og Kreuger, Josephson og Carl Lars- son, Wilhelmson og Normann – uden sammenligning den mest repræ- sentative og værdifulde som findes af svensk kunst. – I senere tid har han også begyndt at kjøbe udenlandsk.»
Munchmuseet, MM K 1731.   Brev fra Ernest Thiel. Datert 24.07.1907. Se s. 2
«öfertager den gamla taflan, dels befrias från all redovisningsskyldighet rörande de två Nietzschepor- trätten. Vidare bör du angifva det belopp, som du ytterligare har att lyfta för dina taflor, samt ti- den för betalningens erläggande. Ena vi oss härom, så vore frågan klarerad, och skulle jag då få hit alltsammans omedelbart efter utställningen i september. – Vi må bra och glädja oss dagligen åt att slippa vara »landet« i detta gemena vinterväder. Hedberg hålls ute i skärgården, der han fryder som en hund och Jansson målar noket och svär öfver vädret.»
Munchmuseet, MM K 1734.   Brev fra Signe Thiel. Datert 07.09.1910. Se s. 4
«och Ni vet hvad det betyder, Eugne Jansson målar ifrigare än någonsin. Fru Morell- Blix har gästat hemlandet i sommar men är nu lyckligen åter förenad med sin trogne och älskade Blix i München där de ha ett vackert, varmt litet hem. –»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 62
«Jansson»