Fürstenbergska Galleriet

Galleri. Göteborg, Sverige

Fürstenbergska Galleriet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis.
«Directør Ernest Thiel er Sve- riges største, rigeste og absolut mest forstandige mæcen.      Næst efter Fürstenberg har ingen samlet mere og bedre svensk kunst. Han har en ypperlig valgt samling af Lilje- fors og Eugène Jansson, Nordström og Kreuger, Josephson og Carl Lars- son, Wilhelmson og Normann – uden sammenligning den mest repræ- sentative og værdifulde som findes af svensk kunst. – I senere tid har han også begyndt at kjøbe udenlandsk.»
Munchmuseet, MM N 3258.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1.3.1909 . Se s. 2
«{stilles\som/} { … }\onde/ Mikrober har sat sig fast sin i Fjeldvæggene rundt Bergen – Hva har ikke Göteborg at opvise af Samlinger af Kunst – {R}\L/ad Bergenserne se Fürstenbergs Galleri – og andre Mussæer – Og i 25 År har jeg ikke solgt et Billede til Bergen (Jo Meyer har gjort et Røverkjøb af mig \/ 1500 Kr for {3}\5/ {M}Billeder)»