Adelsteen Normann

Eilert Adelsteen Normann (1848–1918)
Norsk maler. På Adelsteen Normanns anbefaling ble Munch invitert til å stille ut i Verein Berliner Künstler i november 1892.

Les mer

Brev fra Adelsteen Normann til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 788.   Brev. Datert 04.10.1892. 
«De vil vel have modtaget mit Telegram fra igaar, hvori jeg beder Dem om at sende Billederne hertil, idet saavel Fragten hertil, som om for- nødiges tilbage, bliver betalt her.» 
Munchmuseet, MM K 789.   Brev. Datert 24.09.1892. 
«Paa Gjennemreise opholdt jeg mig en Dag i Christiania og fik der Anledning til Deres udmærkede Udstilling, som jeg likte saa særdeles godt, at jeg maa faa Lov til at ønske Dem til Lykke med Samme.» 
Munchmuseet, MM K 790.   Brev. Datert 19.12.1892. 
« Herr E Munch Berlin Hedemannstr. 8.» 
Munchmuseet, MM K 791.   Brev. Datert 02.03.1894. 
«Skade at jeg ikke fik tale med Dem medens De var her. Har De noget Billede som De ønsker udstillet i den norske Afdeling? Svar mig herpaa snarest muligt med Opgivelse af Størrelsen (med Ramme)» 

Adelsteen Normann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 1
«" initiativ fra Düsseldorfermale- " ren Normann – gjentage sin " udstilling i Berlin. Om Du skul- " de interessere Dig herfor, kun- " de Du jo se at bevæge ham " ogsaa at gjentage sin ud- " stilling i Stockholm. Ogsaa " Chr. Krohg synes jeg i saa " fald burde opfordres at " være med. Selvfølgelig behø- " ver Du ikke i tilfælde selv " sætte Dig i nogen udgift eller " resiko. Naar Du ved at pege " paa et passende lokale til " en ikke urimelig pris, er " jo dette nok. Skulde forresten " ikke frk. Bonnier i tilfælde her " vilde være dig behjælpelig."»
Munchmuseet, MM K 1056.   Brev fra Otto Sinding. Datert 06.12.1892. Se s. 1
«Vi ved ikke Deres adresse, men sender det til hotellet i Berlin og et lignende brev til Normann i det håb, at det træffer Dem snart. Katalogen må nemlig sendes i de allernærmeste dage. De må derfor straks –»
Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 2
«Directør Ernest Thiel er Sve- riges største, rigeste og absolut mest forstandige mæcen.      Næst efter Fürstenberg har ingen samlet mere og bedre svensk kunst. Han har en ypperlig valgt samling af Lilje- fors og Eugène Jansson, Nordström og Kreuger, Josephson og Carl Lars- son, Wilhelmson og Normann – uden sammenligning den mest repræ- sentative og værdifulde som findes af svensk kunst. – I senere tid har han også begyndt at kjøbe udenlandsk.»
Munchmuseet, MM K 4414.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.10.1892. Se s. 2
«Inger var paa Stationen, da hun kom fra Konserten, men traf Dig ikke. – Du havde vel lagt Dig. – Det var en kald Nat, – Du trængte nok vel Yderfrakken –Nicolaisen; som fulgte Inger fra Konserten, sagde, at Du ikke kunne komme i bedre Hænder end Normans, – han skal have mange Bekjendtskaber, og skal være velholden. – Dette synes vi ver felt betryggende. –»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 4
«Jeg har Brever fra din første store Udstilling i Berlin, Du vil vist morre Dig ved at læse dem \igjen/, Maleren NormannsIndbyde se\Opfordring/ ogsaa. –      men disse gamle Breve viser, hvad Du har havt at kjæmpe med, – – og det er ubegribeligt, hvorledes Du har holdt ud, under Sygdom og likefrem Nød.»
Munchmuseet, MM K 5098.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1913. Se s. 1
«– Jeg læste iforgaars et gammelt Brev, – det var fra Maler Normann i Anledning din første Udstilling i Berlin, han opfordrede Dig paa det  …  stændigsk at komme ned  …  – siden, naar Du faar  … »
Munchmuseet, MM N 783.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.10.1892. Se bl. 1v
«istand. – Det bliver vel om 8 dage – Normann er meget hyggeli – jeg var for nogle dage siden i et stort kunstnermøde – sammen med ham –»