Marit Blehr Schlytter

Født 1877. Dødsår ukjent
Norsk. Datter av Otto Blehr. Student 1897. Besøkte Munch på Ekely i 1928, takker i brevet for at Munch tok i mot dem og for hans portrett av faren som hun håper vi få plass i Stortinget i fremtiden. Takker også for et morsomt litografi som Munch har forært dem. Besøkte også Munch på Ekely, sommeren 1931.

Brev fra Marit Blehr Schlytter til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1011.   Brev. Datert 22.08.1928.  
Munchmuseet, MM K 1012.   Brev. Datert 28.12.1931.  
Munchmuseet, MM K 1013.   Brev. Ikke datert.  

Marit Blehr Schlytter er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2v
«Carl Heinz Hudtwalcker Orkideer og Thomas Schlytter Nellikker og Chrysantemum Thorolf Tidemand Juleglæde Charlotte og Christian Mustad Chrysantenum Direksjonen for Kunstnernes hus Chrystantemum  …  Dr med Lucien Dedichen Chrysantemum IchIngrid Brun Löchen Katatalogen anvises»
Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934. Se bl. 1r
«Jeg er enig med Dem i at kunstnerisk er det første billede det bedste – Det annet har jeg malt som stortingsmanden og som sådan syns jeg de{ … }t er bedst – Det annet er «kameratportræt» – Grevenor og flere fandt { … }dette billede godt ligeså fru Schlytter – I våres har jeg malt meget på det – Jeg syns det bør overtænkes –»
Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934. Se bl. 1v
«Det er ikke godt at si – når jeg blir så bra at jeg kan vise Mowinckel og fru Schlytter billederne»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 94
«Heibergs Virksomhed i Paris (Schlytter)»